Innebörden av och kostnaden för tvångsskifte?

Hej! Min fråga gäller bodelning. Jag har tyvärr en bodelningsförrättare som inte ge mig tillräckligt med information över: 1. Vad innebär ett tvångsskifte av en lägenhet? 2. Hur mycket kostar att upprätta den (ungefär)?  3. Hur svårt är det att sälja efter ett tvångsskifte? Blir det som en vanlig försäljning? 

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Jag gör här nedan så gott jag kan för att besvara dina tre frågor i tur och ordning.

1. Efter bouppteckningen och bodelningen så är det dags för dödsbodelägarna att genomföra ett arvsskifte. Det görs genom att delägarna upprättar en privat skriftlig handling som reglerar hur de kvarvarande tillgångarna ska fördelas dem emellan, och handlingen är giltig först när den har undertecknats av samtliga dödsbodelägare. Dessa regler återfinns i 23 kapitlet i Ärvdabalken som du kan finna https://lagen.nu/1958:637#K23P1S1. Notera att bodelningsavtalet och arvsskifteavtalet är två olika avtal, även om de ofta kan undertecknas vid samma tillfälle. Bodelningsavtalet reglerar nämligen uppdelningen av makarnas giftorättsgods medan arvsskifteavtalet fördelar den avlidnes kvarlåtenskap. 

Om dödsbodelägarna inte kan komma överens om arvsskifteavtalet på egen hand så kan någon av dem ansöka om att en skiftesman ska hjälpa till vid arvsskiftet. Skiftesmannen utses då av rätten och blir vanligen den person som tidigare varit bodelningsförrättare. Skiftesmannen försöker i första hand få dödsbodelägarna att komma överens, men om det inte lyckas så kan skiftesmannen behöva genomföra ett tvångsskifte. Det innebär att skiftesmannen själv upprättar en "rättvis" handling över arvsskiftet som skiftesmannen skriver under och som därmed blir gällande. I fallet med din lägenhet så betyder det att den fördelas enligt det "rättvisa" avtal som skiftesmannen upprättat. Om en dödsbodelägare trots detta inte är nöjd med fördelningen av kvarlåtenskapen så får denne väcka en klandertalan mot de övriga delägarna inom fyra veckor från delgivningen. 

2. Den första kostnaden som uppkommer är en ansökningsavgift för rättens tillförordnande av skiftesmannen. Denna avgift höjdes den 1 juli 2014 och ligger numera på 900 kr. Förutom detta så har skiftesmannen rätt att få skäligt arvode och ersättning för sina kostnader i samband med tvångsskiftet, vilket framgår av 5§ som hänvisar till 17 kap 7§ i Äktenskapsbalken (se https://lagen.nu/1987:230#K17P7S1). Denna ersättning betalas av dödsboet. Jag vågar tyvärr inte svara på frågan hur mycket det ens ungefärligt kommer att kosta, eftersom att det beror på mängden arbete som skiftesmannen behöver lägga ned på arvsskiftet. Förhoppningsvis kan du istället få en ungefärlig prisuppgift från din bodelningsförrättare. 

3. Efter ett eventuellt tvångsskifte så kommer någon av delägarna att bli tilldelad lägenheten som sin del av kvarlåtenskapen. Det borde enligt min bedömning inte medföra några särskilda konsekvenser som gör lägenheten varken mer eller mindre svårsåld än vad den normalt hade varit, och den delägare som tilldelas lägenheten kan sedan välja att sälja den enligt ett helt vanligt förfarande om denne så önskar. 

Med vänliga hälsningar,

Johan OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000