Ingår CSN skuld i bodelningen vid internationell skilsmässa?

2021-08-05 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Vid internationell skilsmässa, dras CSN skuld ifrån tillgångarna vid bodelning vid skilsmässa?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilket lands lag gäller?

Utifrån din fråga tolkar jag det som om att äktenskapet ingåtts i ett land och att skilsmässan sedan sker i ett annat. Om makarna själva avtalat om vilken lag som ska gälla på äktenskapets förmögenhetsförhållanden gäller detta. Om de dock inte har avtalat om detta ska den lag i den stat de tog hemvist när de gift sig gälla. Jag kommer i mitt svar att utgå från att svensk rätt är tillämplig eftersom annat inte framkommer ur frågan.

Ingår CSN skuld i bodelningen?

Vid en eventuell skilsmässa kommer en bodelning att ske där makarnas giftorättsgods ska fördelas lika mellan dem (9 kap 1 § och 10 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB). Giftorättsgodset utgörs av all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild genom exempelvis testamente, gåva eller äktenskapsförord (7 kap. 2 § ÄktB). Huvudregeln är att varje person ansvarar över sina egna skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB)). Detta inbegriper även studieskulder. När bodelningen sker ska därför makarnas eventuella skulder avräknas och täckas av dennes giftorättsgods (11 kap. 2 § ÄktB).

Slutsats

CSN skulden ingår i bodelningen och ska avräknas från den skuldsatte makes giftorättsgods innan delning sker.

Jag hoppas att du fick din fråga besvarad och har du fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Izabella Bugsby de la Varga
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?