Ingår arv i bodelning med anledning av skilsmässa?

2021-08-28 i Bodelning
FRÅGA
Hejsan. Innan jag o min man träffades så fick han och hans syster ärva skog/mark av sin mamma. Nu har vi varit gifta i 10 år och ska skiljas. Vad gäller nu ? Räknas det med i bodelningen eller är det enskild egendom? Fick jag välja så vill jag att han behåller den själv.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad ingår i en bodelnin?

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas genom bodelning, regler om detta återfinns i äktenskapsbalken. Bodelning förrättas av makarna tillsammans och över bodelningen ska upprättas en handling som ska skrivas på av båda makarna (9 kap. 5 § ÄktB). I en bodelning mellan makar ska allt som är giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods definieras som egendom som inte gjorts till enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom blir enskild genom att makarna har avtalat om det i ett äktenskapsförord eller genom att maken har fått egendom i gåva eller via testamente med villkoret att det ska vara makens enskilda (7 kap. 2 § ÄktB). All annan egendom ska alltså ingå i bodelningen, även sådant som makarna hade innan äktenskapet.

Vid bodelningen så dras skulderna av från tillgångarna. Värdet av giftorättsgodset som finns kvar därefter ska läggas samman och delas upp lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Båda makarna har därmed rätt till hälften av värdet av allt giftorättsgods. En make som äger giftorättsgods till ett värde som överstiger det värde hen har rätt till i bodelningen har rätt att utge mellanskillnaden i pengar (11 kap. 9 § ÄktB).

Ska då den mark din make ärvt ingå i bodelningen mellan honom och dig? Av din fråga framgår inte om din make har ärvt marken genom testamente eller inte. Om ett testamente finns är det möjligt att det däri finns ett villkor om att din makes andel av marken ska vara enskild vid bodelningen mellan honom och dig, och i så fall inte delas. Om ett sådant villkorat testamente inte finns ska markens värde som utgångspunkt ingå i bodelningen och delas lika er emellan.

Kan man frångå bodelningsreglerna om hälftendelning?

Reglerna om hur egendomen skall fördelas, hälftendelning som utgångspunkt (11 kap. 3 § ÄktB), är inte tvingande. Ni kan välja precis hur ni vill göra, så länge ni är överens. Ni kan alltså i bodelningsavtalet besluta precis hur ni vill fördela tillgångarna. Allt ni behöver göra är att skriva att tillgångarna har "delats i sämja" eller något motsvarande så att det framgår att ni är överens. Det är inte alls ovanligt att göra på det sättet.

En begränsning som kan vara bra att känna till är att om ni frångår reglerna om hälftendelning inte får bodela på ett sätt som skadar någon borgenär. (13 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att ni inte bör bodela så att ni inte har täckning för era skulder.

Sammanfattningsvis kan sägas att marken din make ärvt är giftorättsgods och ska ingå i bodelningen mellan er om det inte finns ett testamente som säger något annat. Utgångspunkten vid en bodelning är att värdet av det giftorättsgods som finns delas lika mellan makarna. Du har då rätt till halva markens värde vid en bodelning. Vill din make behålla marken efter bodelningen har han rätt att ersätta dig i pengar istället. Regeln om hälftendelning är dock inte obligatorisk. Vill ni båda att din make ska få behålla marken utan att ersätta dig för dess värde är ni fria att dela upp egendomen på det sättet genom ert bodelningsavtal.

Jag hoppas att svaret var till hjälp. Vid ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline på nytt.

Vänliga hälsningar,

Ida Gelin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2916)
2021-11-25 Dold samäganderätt – bostadsrätt
2021-11-24 Vad ska ingå i bodelningen?
2021-11-17 Kortvarigt äktenskap och bodelning vid dödsfall
2021-11-11 Hur kan ändringar göras i ett bodelningsavtal?

Alla besvarade frågor (97307)