Ingår aktiebolag i en skilsmässa?

2021-03-03 i Bodelning
FRÅGA
Hej, Ingår aktiebolag som min man äger i bodelningen vid en skilsmässa? Vi har inget äktenskapsförord.Har bodelningsförättaren rätt att inhämta information om tillgångar och skulder i bolaget?Hur inhämtas info om tillgångar utomlands?
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Vad är problemet?

Jag tolkar det som att du undrar över vad som händer med bolaget i de fall en eventuell skilsmässa inträffar och en bodelning behöver göras. I detta fall blir äktenskapsbalken (ÄktB) den primära lag som man vänder sig till.

Vad händer med bolaget vid en eventuell bodelning?

Huvudregeln är att ett äktenskap upplöses antingen genom att en av makarna dör eller ifall någon av makarna begär äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § ÄktB). När ett äktenskap upplöses ska en bodelning göras (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). I denna bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte klassificeras som enskild egendom ska anses utgöra giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Av 7 kap. 2 § ÄktB framgår vad som är enskild egendom. Utifrån den information du anger i frågan verkar det som att aktiebolaget inte faller in under enskild egendom och därför ska den alltså ingå i bodelningen.

Bodelningsförrättarens utredning

Som huvudregel ska bodelningsförrättaren vid behov se till att bouppteckning förrättas. Varje make ska uppge sina tillgångar och skulder. Om en make underlåter att lämna uppgifter till bouppteckningen, får domstolen på ansökan av bodelningsförrättaren förelägga och döma ut vite (17 kap. 5 § första stycket ÄktB). På din begäran kan det även komma att bli aktuellt att din man behöver bekräfta riktigheten av en upprättad bouppteckning med ed inför domstolen (17 kap. 5 § andra stycket ÄktB). I ett sådant fall får domstolen inte avsluta målet förrän eden har avlagts. Även här får domstolen förelägga och döma ut vite.

Ovanstående bestämmelser gör att man rimligtvis kan anta att din man har ett eget intresse av att se till att lämna korrekta uppgifter om sina tillgångar och skulder, vare sig inrikes eller utrikes. I vart fall har bodelningsförrättaren enligt sitt uppdrag en skyldighet att utreda samtliga tillgångar och skulder som ska omfattas av bodelningen.

Det finns ingen uttrycklig reglering gällande hur bodelningsförrättaren ska gå tillväga för att samla in uppgifter eller att denne är begränsad till att enbart utreda tillgångar och skulder utrikes. En bodelningsförrättare är alltså inte förhindrad att utreda tillgångar och skulder utanför Sverige. Föreligger misstanke om att den andra parten har tillgångar utomlands är detta i så fall något som först och främst bör tas upp med bodelningsförrättaren.

Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2901)
2021-10-23 Fördelning av egendom vid bodelning
2021-10-22 Vad innebär det att gåvan ska vara enskild egendom vid personens bortgång?
2021-10-21 Vad händer med bostaden vid skilsmässa eller dödsfall?
2021-10-18 Jämkning av bodelning vid kort äktenskap

Alla besvarade frågor (96531)