FrågaFAMILJERÄTTBodelning08/04/2018

Hyresrätt vid bodelning enligt sambolagen

Sambon och jag skaffade en hyreslägenhet tillsammans, men hans namn står bara på lägenheten. Efter 4 år kastade han ut mig från lägenheten, även om vi har haft gemensam ekonomi och båda har lagt in pengar i lägenheten. Nu står jag helt utan bostad eller tillgångar. Vem får ta lägenheten? Vi har inga barn, och min psykiska ohälsa har förvärrats rejält då jag inte har någon bostad.

Vem ska jag vända mig till för att eventuellt försöka ta över bostaden och hur stor chans har jag att få den?

Vad är jämkning i detta fall, och hur stor kan kostnaden bli för mig att vinna lägenheten?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då du och din sambo bodde tillsammans under 4 år blir sambolagen (SamboL) tillämplig. Detta eftersom ni då stadigvarande bott tillsammans i ett parförhållande med gemensamt hushåll, se 1 § SamboL. Av 2 § framgår det att ett samboförhållande upphör när samborna flyttar isär (se punkt 2). I ett sådant fall finns det möjlighet att göra en bodelning, vilket innebär att er samboegendom ska delas lika mellan er (se 8 §). Av lagens 3 § framgår att samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, under förutsättning att det köptes för gemensam användning. Om ni inte avtalat om att bodelning inte ska ske, eller att bostaden inte ska kunna delas mellan er kommer alltså bodelning vara möjligt. Du har alltså rätt att framställa begäran om detta enligt 8 § (men notera andra stycket som säger att begäran måste framställas inom 1 år från det att ert förhållande upphörde).

Kort sagt så kommer vid en bodelning först era andelar i samboegendomen att beräknas, vilket framgår av 12 §. Av 13 § framgår att avdrag görs för de skulder ni har. Värdet som återstår ska sedan delas lika mellan er, och sedan har ni rätt att få egendom på era respektive ''lotter'' (den andel som ni har rätt till efter delningen). Hyresrätter utgör gemensam bostad och ska ingå i en bodelning om bostaden är avsedd som ert gemensamma hem, se 5 § punkt 3. Eftersom ni införskaffade hyresrätten gemensamt kommer den således utgöra samboegendom. Av lagens 16 § 2 st. följer att den sambo som bäst behöver bostaden har rätt att få bostaden i avräkning på sin lott. Detta betyder alltså att du kan ha rätt att få ta över hyresrätten. Här är det av värde att notera en bestämmelse i 12 kap. 65 § jordabalken. Där sägs det att det är förbjudet och även straffbart att betala ersättning när en hyresrätt ska upplåtas eller överlåtas. Att då överta hyresrätten mot betalning är således förbjudet.

Det verkar som att du och din sambo inte är helt överens om vem som ska få vad. Det jag skrivit ovan visar att du kan ha rätt att överta hyresrätten. Du skriver även att du står helt utan tillgångar. Om du begär en bodelning enligt 8 § kommer även det bohag (möbler och dylikt som utgjort samboegendom, se 6 §) ni äger delas lika mellan er. Du kan alltså ha rätt till värdet av hälften av bohaget också. Jag kan tyvärr inte säga hur stora möjligheter du har att överta bostaden, men eftersom ni skaffade den gemensamt (och eftersom det inte verkar som att din sambo ensam står skriven på den) ökar dina möjligheter att få överta hyresrätten. Jag skulle rekommendera dig att enligt 26 § SamboL (som hänvisar till 17 kap. 1 § äktenskapsbalken) ansöka om en bodelningsförrättare som kan hjälpa er att reda ut vad som gäller i ert fall. En ansökan om detta skickas då in till tingsrätten.

Du frågar även vad jämkning är i detta fall. Av 15 § SamboL framgår att den ena sambon kan få överta mer egendom än vad denne ska ta över efter bodelningen. Detta är möjligt när samboförhållandet varat relativt kort tid och när det anses oskäligt att den ena sambon ska överlämna egendom till den andra sambon på så sätt som sker. Man brukar i regel tala om att bestämmelsen inte tillämpas på samboförhållanden som varat i längre än 5 år, och eftersom erat förhållande varade i 4 år kan bestämmelsen alltså vara tillämplig. Din sambo kan enligt bestämmelsen få överta mer egendom än vad som ska delas mellan er. Så kan exempelvis vara fallet om han införskaffat större delen av er samboegendom. Vad kostnaden däremot kan bli kan jag dessvärre inte svara på då jag inte vet värdet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte att vända dig till oss igen om du har ytterligare funderingar! Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000