Huvuddrag av bodelning vid äktenskapsskillnad

2016-02-28 i Bodelning
FRÅGA
Mina föräldrar skildes i dagarna. Mamma har en mindre förmögenhet medans pappa är fattigpensionär.Delas pengarna på hälften eller vad?Söker man om bodelning eller hur går det till?Mamma är på boende och pappa bor ensam så vi skulle vilja att pappa kunde få resa lite eller unna sig lite så som bowling och musik mfl
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vid äktenskapsskillnad ska en bodelning göras, 9 kap. 1 § äktenskapsbalken (här). Man behöver inte ansöka om bodelning så som man ansöker om skilsmässa utan makarna kan själva komma överens om bodelningen. Det går att registrera bodelningshandlingen hos Skatteverket om man vill det. Den tidpunkt som man beräknar tillgångar och skulder är den tidpunkt då makarna ansökte om äktenskapsskillnad hos tingsrätten, 9 kap. 2 § äktenskapsbalken (här). Tanken är att makarna tillsammans ska komma överens om hur bodelningen ska förrättas och görs när äktenskapet har upplösts. Kan man inte komma överens kan man hos tingsrätten ansöka om att få en bodelningsförrättare, vilket är en tredje part som gör uppdelningen.

I bodelningen ingår giftorättsgodset, 10 kap. 1 § äktenskapsbalken. I många fall är det alla tillgångar makarna hade. Det kan dock finnas enskild egendom, det kommer alltså i så fall inte ingå i bodelningen. Om dina föräldrar inte hade någon enskild egendom kommer alla tillgångar dina föräldrar hade, efter avdrag för skulder, att delas och de tilldelas hälften var, 11 kap. 3 § äktenskapsbalken (här).

Dock kan man, om resultatet av en bodelning blir oskälig, jämka bodelningen och en make kan få behålla mer av sitt giftorättsgods, 12 kap. 1 § äktenskapsbalken (här). Det man beaktar vid en eventuell jämkning är om äktenskapet varit kortvarigt eller att en av makarna har en betydligt större förmögenhet.

Sammantaget är alltså huvudregeln att all egendom, om det är giftorättsgods, delas på hälften och dina föräldrar får då hälften var. Mer detaljer kring bodelning går att hitta i 9-13 kap. äktenskapsbalken.

Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!

Vänligen,

Sarah Saajakari
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2641)
2020-10-20 Hur mycket av bostadens värde får jag vid en separation om jag gett min sambo 90% av lägenheten i gåva?
2020-10-16 Vilken egendom ska ingå i bodelningen vid en skilsmässa?
2020-10-13 Kan ett arv ingå i en bodelning?
2020-10-11 Lösa ut partner ur bostad vid bodelning

Alla besvarade frågor (85191)