Hur stor rätt har min pappa att fördela arvet jämnt mellan tre helsyskon och vår halvsyster?

2020-01-08 i Testamente
FRÅGA
Hej.jag skriver för att det uppstått meningsskiljaktigheter i min familj angående framtida fördelning av arvslotter.Min pappa och mamma har tre söner tillsammans varav jag är en av dom.Dessutom har min pappa en dotter tillsammans med en annan kvinna.Min mamma gick bort för snart fem år sedan.Nu önskar min pappa att vi bröder ska acceptera att den dagen han går bort ska arvet efter honom och mamma fördelas lika på oss bröder och vår halvsyster.Jag har motsatt mig det eftersom min halvsyster ju faktiskt ärver sin mamma också den dagen hon går bort.Pappa säger då att han får "ordna det" på annat sätt så att det blir som han vill.Jag förstår det som att han har för avsikt att skänka tillgångar till min halvsyster innan han själv går bort så att han därigenom tvingar fram arvsfördelningen så som han vill se den.Nu undrar jag om han får göra på det sättet.Måste inte alla gåvor tas upp i den framtida bouppteckningen?Jag vill att rätt ska vara rätt och jag känner att detta kommer orsaka svåra slitningar i familjen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

När din mamma gick bort ärvde din pappa hennes del i boet med fri förfoganderätt (jfr 3 kap. 1 § Ärvdabalken, ÄB). Den fria förfoganderätten innebär att din pappa får disponera egendomen under tiden han lever; han får förbruka den, sälja den och skänka bort den. Däremot får han inte testamentera bort den. Den dag din pappa avlider har du och sina syskon rätt att ärva er mamma genom efterarv. Hälften av boet efter din pappa ska då fördelas mellan dig och dina bröder (jfr 3 kap. 2 § ÄB). Den andre hälften som är hänförlig till din pappa ska fördelas mellan hans barn, dvs. dig, dina bröder och din halvsyster. Förenklat innebär det att om vi antar att det finns en miljon kronor i tillgångar när din pappa avlider, ska hälften fördelas mellan er bröder (167.000 kronor var) och den andra hälften mellan er bröder och din syster (125.000 kronor var). I en sådan situation skulle ni bröder erhålla 292.000 kronor var, medan din halvsyster skulle erhålla 125.000 kronor.

Enligt ovan kan din pappa inte testamentera bort den delen han ärvt med fri förfoganderätt, däremot står det honom fritt att testamentera av den hälft som är hänförlig till honom själv. Det går inte att göra sina barn, s.k. bröstarvingar, arvlösa. Däremot går det att påverka så bröstarvingar ärver mindre än vad de skulle gjort än om testamente inte funnits. En bröstarvinge har rätt till sin laglott vilket är hälften av arvslotten, det arvingen skulle ärvt annars (7 kap. 1 § ÄB). För att bröstarvinge ska få ut sin laglott krävs att vederbörande påkallar jämkning av testamentet (7 kap. 2 § ÄB). I ert fall; om vi för enkelhetens skull utgår från att det finns en miljon kronor i boet när din pappa avlider går det att genom testamente, juridiskt riktigt, fördela så ni fyra barn får lika mycket. Antag att din pappa testamenterar bort all sin egendom till din halvsyster (dvs. den hälft som är hänförlig till honom). Efter begäran om jämkning skulle ni tre bröder i sådana fall ha rätt till hälften av vad ni annars skulle ärvt, dvs. 62.500 kronor var (125.000/2). Ni har givetvis även rätt till arvet efter er mamma. Enligt en sådan fördelning skulle ni bröder ärva 167.000 kronor + 62.500 kronor (229.500 kronor var). Din halvsyster skulle då ärva allt efter er pappa, utöver er laglott, 312.500 kronor. Det är således fullt möjligt för din far att testamentera av sin andel i boet, innebärande att det i praktiken gör att ni tre bröder och er halvsyster får en lika stor summa (i denna utredning får din halvsyster till och med mer, men det går att justera genom testamente så ni får lika stor del ekonomiskt).

När det gäller givande av gåvor är utgångspunkten att allt det en arvlåtare under sin livstid gett bort till en bröstarvinge ska räknas som förskott på arv, om inte annat har föreskrivits eller det med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett (6 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att om din pappa skänker något till din halvsyster finns en presumtion att det utgör förskott på arv. Om han däremot skriver ett gåvobrev att det inte ska utgöra förskott på arv ska det inte heller göra det. I 7 kap. 4 § ÄB finns bestämmelser om det förstärkta laglottsskyddet. Det förstärkta laglottsskyddet kan aktualiseras om en arvlåtare under sin livstid gett bort egendom under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan är att likställa med testamente. I regel blir bestämmelsen aktuell för gåvor som givaren gjort på sin dödsbädd för att ordna med successionen eller gåvor där gåvogivaren fram till sin död behåller den huvudsakliga nyttan av det som bortskänkes (t.ex. när en fastighet bortskänkes som givaren fortsätter att nyttja). Bestämmelsen är dock bara aktuell om givandet har inkräktat på laglotten en bröstarvinge har rätt till (se ovan, hälften av det som bröstarvingen skulle haft rätt till om testamente inte funnits).

Sammanfattningsvis har din pappa förhållandevis stora möjligheter att styra så du, dina bröder och din halvsyster får lika stor del ekonomiskt när han avlider. Din pappa får inte testamentera bort den del av boet han ärvt med fri förfoganderätt. Däremot kan han genom testamente styra över den hälft som är hans. Ni tre bröder har alltid rätt till er laglott, vilket är hälften av vad ni skulle ärvt om inget testamente funnits. Därför är det fullt möjligt att genom ett testamente se till att ni tre ärver mindre från er pappa, och att din halvsyster ärver mer, samtidigt som ni bröder ärver er mamma. Rent ekonomiskt skulle det således vara möjligt att ni får lika mycket pengar den dagen han avlider.

Om din pappa skänker bort av sin egendom till din halvsyster finns det en presumtion att det utgör förskott på arv. Däremot går det att skriva att så inte ska ske. Om det skulle gå att argumentera för att gåvorna skett för att ordna med successionen kan det hävdas att det ska likställas med testamente. I ett sådant skede kan det förstärkta laglottsskyddet aktualiseras, men även då är det endast upp till utfående av din laglott.

Tyvärr kan du oavsett inte göra något i nuläget. Under tiden din pappa lever står det honom fritt att göra vad han vill med sin egendom och han kan disponera egendomen efter er mamma fritt. Eventuell tvist om gåvor och påkallande av jämkning vid testamente blir aktuell först den dag din pappa avlider. Om ni då behöver hjälp av en jurist är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2599)
2020-09-22 Har syskonbarn rätt till arv?
2020-09-21 Är ett testamente giltigt om initialerna inte är egenhändigt skrivna?
2020-09-21 Hur fördelas arvet om en testamentstagare har avlidit?
2020-09-21 Kan man ändra testamentet och begränsa bröstarvingens arv?

Alla besvarade frågor (84288)