Hur stor är sannolikheten att dömas till fängelse för grov misshandel?

2020-06-03 i Påföljder
FRÅGA
Är sannolikheten hög för en förstagångsförbrytare att dömas till fängelse för grov misshandel? Inte "allvarlig" grovt misshandel som skulle ge flera år, alltså misshandel som skulle gett fängelsestraff längst ner på straffskalan.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Påföljd för grov misshandel

Grov misshandel kan ge fängelse i lägst 1,5 år och högst 6 år (3 kap. 6 § BrB). Det innebär att det lägsta straffet du normalt kan få för en grov misshandel är fängelse i 1,5 år. Det är därför inte särskilt sannolikt att böter skulle dömas ut istället för fängelse. Däremot kan villkorlig dom eller skyddstillsyn väljas istället för fängelse.

Om villkorlig dom och skyddstillsyn
Villkorlig dom innebär att man får en prövotid på två år utan övervakning (27 kap. 3 § BrB). Om man inte sköter sig under prövotiden kan prövotiden bli förlängd, eller omvandlas till ett fängelsestraff (27 kap. 4 och 6 § BrB). Skyddstillsyn har en prövotid på tre år (28 kap. 4 § BrB). Under prövotidens första år är skyddstillsynen förenad med övervakning av frivården (28 kap. 5 § BrB). Både villkorlig dom och skyddstillsyn kan förenas med dagsböter och samhällstjänst (27 kap. 2 och 2a § BrB samt 28 kap. 2 och 2a § BrB). Skyddstillsyn får också förenas med fängelse i läst fjorton dagar och högst tre månader (28 kap. 3 § BrB).

Om val av påföljd
När rätten beslutar om vilken påföljd den tilltalade ska få för den grova misshandeln ska de särskilt titta på omständigheter som talar för ett lindrigare straff än fängelse (30 kap. 4 § BrB). Villkorlig dom och skyddstillsyn är lindrigare straff än fängelse (30 kap. 1 § BrB). För att välja påföljd tittar rätten på många olika faktorer, bland annat om den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott, men även andra faktorer som exempelvis att den tilltalade medverkat vid utredningen (29 kap. 5 § BrB samt 30 kap. 4 § BrB). Som skäl för villkorlig dom ska rätten särskilt titta på om det saknas anledning att tro att den tilltalade kommer göra sig skyldig till fortsatt brottslighet, eller att den tilltalade går med på samhällstjänst (30 kap. 7 § BrB). Som skäl för skyddstillsyn ska rätten särskilt titta på om skyddstillsynen kan bidra till att den tilltalade avhåller sig från fortsatt brottslighet (30 kap. 9 § BrB).

Slutsats
Som du ser finns det väldigt mycket reglering kring val av påföljd, och systemet är uppbyggt på ett sådant sätt att det finns stort utrymme för att göra en individuell bedömning. Jag kan därför inte uttala mig om sannolikheten för att en förstagångsförbrytare blir dömd för grov misshandel till fängelse. Det som talar emot det är just att personen inte gjort sig skyldig till brottslighet tidigare. I övrigt saknar jag information för att göra en mer utförlig bedömning, då rätten tar hänsyn till bland annat bakgrund och motiv till misshandeln, och även en rad andra förmildrande och försvårande omständigheter.

Jag beklagar att jag inte kan ge dig ett mer konkret svar på din fråga. Om du har fler funderingar eller vill komplettera din fråga med fler detaljer är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Ida Tylhammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1387)
2020-12-04 Har tidigare domar inverkan när ny påföljd ska bestämmas?
2020-12-02 Minderåriga med smällare
2020-12-02 Vapenlicens och belastningsregistret
2020-11-30 Falsk tillvitelse i socialtjänsten

Alla besvarade frågor (86939)