Hur skilja sig i Sverige när en gift sig utomlands och hur blir det med barnen?

2019-06-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hei! Jeg är gift og har 3 små barn från min fru,,, vi vil bli skilte i våra hemlandet (Palestina). Vad kan vi göra i Sverige? Och vad händer med barna?Tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur du ansöker om skilsmässa i Sverige då ni gift er i Palestina. Eftersom ni gift er utomlands, gäller reglerna om äktenskap i Lag om vissa internationella rättsförhållande rörande äktenskap och förmynderskap.

Först och främst krävs det att äktenskapet är giltigt även i Sverige, för att en skilsmässa ska kunna vara aktuell (1 kap. 7 § i samma lag). För att äktenskapet som ingåtts enligt utländsk lag ska anses giltigt i Sverige, ska det vara giltigt i den stat där det ingicks. Här utgår jag från att ni gift er lagligt i Palestina och därmed är kravet uppfyllt för att äktenskapet ska vara lagligt även i Sverige.

Vidare måste det utredas om det finns äktenskapshinder för ert äktenskap i Sverige för att se om det är ett ett giltigt äktenskap. Exempel på äktenskapshinder är om någon av er var under 18 år, att ni var släkt, eller någon av er redan var gift vid tillfället för giftermålet (1 kap. 8a § i samma lag).

Om vi utgår från att ert äktenskap anses giltigt enligt både svensk lag och palestinsk lag, innebär det att äktenskapet är giltigt här i Sverige. Äktenskapsmål får tas upp av svensk domstol, om käranden (Du) är svensk medborgare och har hemvist här i Sverige, alternativt tidigare har haft hemvist här (3 kap. 2 § 2 punkten). Talan om äktenskapsskillnad prövas vidare enligt svensk lag (3 kap. 4 §).

Vad göra för att ansöka om skilsmässa samt vårdnadsfrågan om barn?

För att ansöka om skilsmässa, vänder du dig till den tingsrätt din kommun tillhör. Länk till Domstolens hemsida finnes här. På samma sätt kan Du/Ni ansöka om att vårdnadsfrågan bestäms i domstol om ni inte kommer överens. Utgångspunkten är dock att vårdnaden om barnen delas mellan föräldrarna om de samarbetar väl. Ni kan även finna vägledning hos Familjerätten.

Behöver du mer hjälp eller rådgivning av en svensk jurist?

Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning som är gratis eller boka tid med en jurist:

- Boka tid med en jurist för 1725 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

/Vänligen,

Viktoria Tomsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (901)
2020-05-24 Kan man gifta om sig med samma person efter äktenskapsskillnad?
2020-05-17 Vilka ekonomiska rättigheter kan jag ha vid en skilsmässa?
2020-05-17 Ska egendom som har förvärvats efter ansökan om skilsmässa ingå i bodelningen?
2020-05-16 Vad händer med bostaden vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (80291)