Hur skall ett testamente skrivas för att särkullbarn ska ha rätt till arv efter efterlevande makes död?

2020-03-15 i Särkullbarn
FRÅGA
HejJag är gift och har ett barn, min make har inga barn. Vi har skrivit äktenskapsförord och nu håller jag på att skriva mitt testamente.Den kvarlåtenskap som min make ärver efter mig vill jag ska tillfalla min son den dagen min make dör. Hur skriver jag detta rätt i ett testamente?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Vad gäller din fråga besvaras den utifrån Ärvdabalken (ÄB i fortsättningen).

Du vill att kvarlåtenskapen ska tillfalla din son efter din makes bortgång.

Din son är inte din makes barn, vilket innebär att din son är enligt successionsrätten ett särkullbarn.

De närmaste arvingarna är arvlåtarens avkomlingar, bröstarvingar, se 2:1 ÄB. Din son är således bröstarvinge till din kvarlåtenskap.

I de fall en make efterlever den döde ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken, 3:1 1st. 1m. ÄB.

Paragrafens andra mening stadgar emellertid att om arvlåtaren (du) efterlämnar bröstarvingar som inte är den efterlevande makens bröstarvinge, gäller att maken endast kan få dennes lott om särkullbarnet har avstått sitt arv, 3:1 1st. 2m. ÄB.

Om din son väljer att avstå sitt arv kommer kvarlåtenskapen att tillfalla honom regelrätt efter din makes frånfälle. Dock måste din son för att detta ska gälla avstå sitt arv enligt 3:9 ÄB.

Du behöver, om följden blir som ovan, inte skriva något explicit i testamentet. Din son har alltid rätt till sin laglott, se 7:1 ÄB.

Jag hoppas frågetolkningen gjordes rätt. Tveka inte att höra av dig igen om du har ytterligare funderingar, med vänliga hälsningar.

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1091)
2020-09-22 Vad händer med våra tillgångar om min make dör?
2020-09-14 Vad ärver jag från min pappa och vem kontaktar mig när han dör?
2020-09-13 Vem ärver, efterlevande make eller särkullbarn?
2020-09-04 Kan man testamentera bort särkullbarnens rätt till arv?

Alla besvarade frågor (84287)