Hur ska man gå tillväga vid hot?

FRÅGA
Hej! Jag har ansökt om skilsmässa som beviljats och fruktar nu för mitt eget liv. Vad bör jag göra och kan polisen hålla min partner jag ska skiljas ifrån borta från mig så jag kan fortsätta leva?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig Lawline med din fråga!

Jag beklagar det som har hänt. Du ska självklart inte behöva känna så som du gör. Nedan kommer en redogörelse för hur du kan gå tillväga för att ta dig ur din situation.

Upprätta en polisanmälan

Det framgår inte av frågan att din partner gjort sig skyldig till ett brott. Av det du beskriver utgår jag dock från att du kan ha upplevt hot som gör att du fruktar ditt liv. Om så är fallet kan din partner ha gjort sig skyldig till olaga hot, brottsbalken (BrB) 4 kap. 5 §.

Olaga hot innebär att någon hotar någon annan med brottslig gärning, t.ex. hot om misshandel, mord eller skadegörelse. Att hota med något som inte är brottsligt, t.ex. att avslöja otrohet, räknas inte som ett olaga hot. Hotet ska även vara ägnat att framkalla allvarlig rädsla för din egen eller någon annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid. Hotet måste med andra ord kunna tas på allvar av den som blir hotad att den som hotas kan antas bli rädd på riktigt.

Om det istället rör sig om misshandel 3 kap. 5 § BrB, ofredande 4 kap. 7 § BrB eller annat brott som faller under brottskatalogen kan du upprätta en polisanmälan även på något av dessa grunder. Det behöver således inte röra sig om ett olaga hot. För att upprätta en polisanmälan kan du kan ringa 114 14 eller besöka din närmaste polisstation.

Kontakta en kvinnojour

Ett annat alternativ är att vända dig till en kvinnojour som är specialiserad att hjälpa kvinnor som har utsatts för våld, hot eller liknande. De finns där som stödperson i de fall du vill prata om din situation, vid besök hos exempelvis polis, advokat och socialtjänst och i vissa fall erbjuder de även skyddat boende. De som är aktiva i jouren skriver under ett tystnadslöfte och du kan även välja att vara anonym.

För mer information kan du vända dig till Roks (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) hemsida. Där hittar du kontaktuppgifter till kvinnojourer i hela landet.

Ansöka om kontaktförbud

I vissa fall finns det möjlighet att få ett beslut om kontaktförbud. Polisen kan hjälpa dig att ta kontakt med en allmän åklagare för att undersöka möjligheten till kontaktförbud och du kan även kontakta allmän åklagare på egen hand.

Kontaktförbud får meddelas om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den mot vilken förbudet avses gälla (din partner) kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet avses skydda (dig). Vid bedömningen av om det finns en sådan risk ska det särskilt beaktas om den mot vilken förbudet avses gälla har begått brott mot någon persons liv, hälsa, frihet eller frid 1 § lagen om kontaktförbud.

Sammanfattningsvis

Jag föreslår att du kontaktar polisen i syfte att upprätta en polisanmälan. Detta förutsätter dock att din parter har gjort sig skyldig till något brott. Du kan även ansöka om kontaktförbud genom att vända dig till polisen eller en åklagare. Om det inte finns bevis på omständigheter som tyder på att din partner kommer begå brott eller annat liknande mot dig i framtiden är sannolikheten att det beviljas dessvärre låg. Mitt råd är därför att du avvaktar med att ansöka om kontaktförbud tills dess att han eventuellt blivit dömt för sitt agerande gentemot dig. Slutligen kan du givetvis alltid kontakta anhöriga och/eller eventuellt en kvinnojour för att få stöd.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar får du gärna återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Sara Djogic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1147)
2021-04-09 Är det olagligt att fota någon utan deras tillåtelse?
2021-04-06 Ofredande och fridskränkning
2021-04-05 Vad innebär kränkande fotografering?
2021-04-01 Kan man ta sig in i USA efter Hot från Sverige?

Alla besvarade frågor (91130)