Hur ska ett arvskifte göras när en arvinge är omyndig?

Hej! Jag har ett problem med ett arvskifte efter min mormor. Det är så här att en av arvtagarna är en 16-åring, alltså omyndig. Jag har förstått det som att det blir en aning krångligare då hen är omyndig och alltså har en ställföreträdare (mamman). Vad spelar t.ex. överförmyndaren för roll i det här fallet? Och hur ska man gå tillväga praktiskt sett för att få fram ett arvskifte? Jag har för mig att överförmyndare behöver godkänna sådana handlingar, eller har jag fel där?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Svaret på din fråga återfinns i föräldrabalken.

Förmyndarens uppgift
En omyndig arvinge får själv inte åta sig förbindelser som följer av testamente (9 kap. 1 §). Det är istället barnets föräldrar som är dess förmyndare (10 kap. 2 §). Det är därmed föräldrarna som ska förvalta den omyndiges tillgångar och företräda barnet i angelägenheter som rör tillgångarna (12 kap. 1 §).

Om en omyndig har del i dödsbo eller något annat oskiftat bo, ska förmyndaren vårda den omyndiges rätt i boet (15 kap. 1 §). Förmyndaren ska se till att skiftet förrättas så snart som möjligt (15 kap. 2 §).

Överförmyndarens uppgift
Förmyndaren står under överförmyndarens tillsyn och förmyndaren är skyldig att överlämna de upplysningar som överförmyndigaren begär (12 kap. 9 §).

Överförmyndarens samtycke krävs
En förmyndare som deltar i ett arvskifte för barnets räkning ska inhämta överförmyndarens samtycke till egendomens fördelning. Förmyndaren får inte heller överlåta barnets andel i boet utan överförmyndarens samtycke (15 kap. 5 §).

Sker arvskiftet långsamt måste redogörelse till överförmyndaren lämnas
Skiftas inte dödsboet inom sex månader från det att bouppteckningen förrättades och avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo inte heller ingåtts, ska förmyndaren lämna en redogörelse till överförmyndaren om anledningen till att dödsboet inte skiftats (15 kap. 3 §)

Om förmyndaren har ett eget intresse
Skulle det vara så att den omyndiges intresse strider mot förmyndarens intresse (även inkluderat dennes make eller sambos intresse), så ska överförmyndaren förordna en god man istället (11 kap. 2 §).

Sammanfattning
Det är alltså den omyndiges föräldrar som företräder barnet i dödsboet och ska se till att arvskiftet sker så snabbt som möjligt. Det är förmyndaren som ska godkänna arvskiftet efter samtycke från överförmyndaren. Anser du att arvskiftet sker för långsamt eller har andra invändningar mot den omyndiges förmyndare är mitt råd att kontakta överförmyndaren i din kommun och framföra dina synpunkter.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Matilda BergströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”