Hur ska efterarvet beräknas när det finns särkullbarn?

Arvskifte med Särkullbarn. Vi är tre helsyskon plus ett särkullbarn. Vår gemensamma mamma gick bort 2018. Då gjordes en bouppteckning och vår halvsyster gick med på att skjuta upp sitt arv. Skatteverket efterlyste i samband med detta ett arvsavstående. Detta skickades aldrig in vad vi vet. Det finns inget testamente eller officiellt önskemål om något annat. Vår pappa har nu gått bort och vi ska göra ett arvskifte. Vi har sålt vår pappas lägenhet. Den preliminära summan av tillgångar inklusive försäljning av lägenhet (minus skatt och mäklararvode) är ca 1.300.000. Enligt vår uppfattning ska vår halvsyster ha ¼ från vår mor vilket borde motsvara 1/8 av den totala summan. Vår syster hävdar att hon ska ha ¼ av det totala. Stämmer vår tolkning? Beskrivet på detta sätt när vi sökt liknande fall: Enligt 3 kap. 1 § ÄB ärver den efterlevande maken den först avlidna maken med fri förfoganderätt. Eventuella gemensamma barn får sitt arv först när båda föräldrarna gått bort. För särkullbarn gäller dock att de får sitt arv vid deras förälders bortgång, de behöver alltså inte vänta tills även förälderns make gått bort. Särkullbarnen kan dock välja att vänta och därmed få sitt arv samtidigt som de gemensamma barnen, se 3 kap. 9 § ÄB. Vid den sist avlidna makens död räknas då ut ett efterarv som fördelas mellan alla efterarvingar till den först avlidna maken. Det som är kvar i boet när efterarvet fördelats är arvet efter den sist avlidna maken, som fördelas mellan dennes arvingar.

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar det som att båda era föräldrar har gått bort, och att du undrar hur ett barn från din mammas tidigare förhållande ska ärva efter din pappas bortgång.


Regler om arv finns som du själv också uppmärksammat, i ärvdabalken.


Hur hanteras arv vid särkullbarn?

När någon avlider ska arvet efter denne fördelas enligt den så kallade legala arvsordningen, om det inte finns ett testamente som säger annat. Det innebär att barn ärver i första hand allt (2 kap. 1§ ärvdabalken). Om den avlidne däremot var gift vid sin bortgång, ska gemensamma barn ärva först när även den efterlevande föräldern gått bort (3 kap. 1§ ärvdabalken). Det innebär precis som du själv nämner, att du och dina helsyskon efter din mamma måste vänta med att få ut ert arv efter er mamma, tills nu när er pappa gått bort. Om det inte finns något testamente som föreskriver en annan fördelning, är det detta som gäller.


Det finns speciella regler för särkullbarn, vilket du också lyft. Ett särkullbarn, alltså ett barn sedan ett tidigare förhållande, har rätt att få ut sitt arv direkt vid dennes förälders bortgång (3 kap. 1§ ärvdabalken). Det innebär att ert halvsyskon, er mammas barn, hade haft rätt att få ut sin andel av arvet efter er mamma, direkt vid hennes bortgång. Hennes andel var då ¼. Som du också nämner kan särkullbarnet välja att skjuta upp sitt arv till efter er pappas bortgång (3 kap. 9§ ärvdabalken). Då ska särkullbarnet få efterarvsrätt vid hans bortgång.


Så långt är det alltså riktigt att er mammas barn sedan tidigare kan skjuta upp sitt arv till förmån för er pappa, och får då så kallad efterarvsrätt nu vid er pappas bortgång. Det krävs dock att det är tydligt att er halvsyster har avstått sin del till förmån för er pappa. Om detta inte är tydligt finns det en risk att hennes efterarvsrätt går förlorad, enligt förarbetena till lagen. Huruvida er halvsyster gjort detta tillräckligt tydligt kan jag tyvärr inte svara på, men det föreskrivs ingen särskild form som detta behöver göras på enligt lag. På Skatteverkets hemsida föreskrivs att det åtminstone måste antecknas på bouppteckningen eller att det lämnas in en särskild blankett.


Hur ska kvarlåtenskapen efter er pappa nu fördelas?

Med utgångspunkten att er halvsyster har efterarvsrätt beaktat ovan, ska jag försöka förklara hur kvarlåtenskapen efter er pappa nu ska fördelas. Detta är lite klurigt så jag ska försöka förklara det så pedagogiskt jag kan.


Innan arvet efter er pappa delas ut, så ska arvet efter er mamma delas ut. Er pappa har ärvt er mammas barns delar med fri förfoganderätt, vilket innebär att han i stort är fri att förfoga över dem i sin livstid, med undantag för stora gåvor eller att testamentera bort det.


Först måste man alltså räkna ut hur stor andel av er pappa behållning som utgörs av arvet efter er mamma. Detta beräknas inte utifrån värdet som er pappa ärvt, utan från andelen han ärvt. Man tar således de andelar han ärvt som är arvet efter er mamma, och delar på den totala summan han fick ut efter bodelningen vid er mammas bortgång. Om er mamma och pappa inte hade något äktenskapsförord eller enskild egendom, så är utgångspunkten att boet delas lika mellan dem när en avlider. Ena halvan blir då er mammas kvarlåtenskap och den andra halvan blir er pappas genom bodelningen. Men har det dock funnits enskild egendom som gjort att viss egendom inte ska ingå i bodelningen, så blir fördelningen inte 50/50 (3 kap. 2§ 3st ärvdabalken). Kort kan sägas att ni helsyskon har rätt i att särkullbarnet inte ska ärva pengar av er pappas del, utan endast av sin mammas andel, vilket som utgångspunkt är 1/8 om boet delades lika vid er mammas bortgång.


Jag ska försöka demonstrera hur fördelningen räknas ut med ett exempel utifrån förutsättningarna att fördelningen vid er mammas bortgång var en hälftendelning:


Låt oss säga att värdet av all egendom som er mamma och pappa ägde vid er mammas bortgång var 400 000 kr, och att det inte fanns enskild egendom. Då ska allt detta delas på två, det vill säga 200 000 kr vardera. Då fick er pappa 200 000 kr så som sin egen egendom, och 200 000 kr så som arv efter er mamma. Andelen av denna summa som utgörs av arv från er mamma är alltså 200 000 kr / 400 000 kr = 0.5 eller ½.


När er pappa nu gått bort, innan fördelningen av arvet till hans bröstarvingar och eventuella testamentstagare, ska arvet efter er mamma delas ut. Det beräknas då enligt ovan kvotdelning, alltså 1/2 av behållningen i er fars bo, ska då utgöra arvet efter er mamma.


Denna andel ska då delas lika mellan hennes barn, det vill säga 1/2 delat på 4 = 1/8. Särkullbarnet får alltså 1/8 av kvarlåtenskapen efter er pappa så som arv efter sin mamma.


Det som sedan återstår av er pappas kvarlåtenskap, ska delas lika på hans bröstarvingar, det vill säga er tre och hans eventuella särkullbarn. Jag utgår i min beräkning från att er pappa endast hade tre barn. Ni ska då få vars 1/3 av det som återstår, i detta fall då 1/3 var av ½ = 1/6 (cirka 16%)

Ni som är helsyskon får således vardera 1/8 (från mamma) + 1/6 (från pappa) (eller 3/24 + 4/24 = 7/24) = cirka 29% av den totala summan som er pappa hade vid sin bortgång, varpå särkullbarnet endast får 1/8, det vill säga cirka 13%.


Sammanfattning och råd

Jag kan tyvärr inte säga hur er halvsysters arvsavstående ska behandlas här, utan det krävs nog att man tittar lite på bouppteckningen och att det är tydligt för alla involverade att hon avstod sitt arv till förmån för er pappa. Vill ni göra en grej av det kan ni alltid kontakta Skatteverket och fråga hur de ställer sig till att ställa upp henne som efterarvinge efter er pappa även om det inte finns dokumentation kring detta, annars torde ni behöva prata med en jurist som kan undersöka saken närmre.


Men, utifrån utgångspunkten att er halvsysters avstående ska anses giltigt och att hon därmed ska få efterarvsrätt efter sin mamma i er pappas kvarlåtenskap, kan kortfattat sägas att ni helsyskon är av rätt uppfattning, alltså att er halvsyster enbart har rätt till 1/8 av kvarlåtenskapen efter er far. Detta är då under förutsättning att er mammas och pappas tillgångar vid er mammas bortgång delades lika mellan dem, men finns det inget äktenskapsförord eller liknande brukar det vara så. Särkullbarnet har ingen rätt att ärva er pappa, utan hon ska bara ha del av den andel som er pappa ärvde från er mamma. Helsyskonens andelar beräknas enligt ovan. Det är alltså andelar som styr och inte det exakta värdet efter er mamma som ska fördelas.


Att beräkna kvotdelar i arv kan vara lite klurigt, särskilt om det fanns enskild egendom som gjorde att fördelningen inte var 50/50 vid er mammas bortgång. Önskar ni således vidare vägledning i beräkningen, eller hjälp i frågan om hur er halvsysters avstående ska hanteras, kan vår juristbyrå vara behjälplig. Önskar ni komma i kontakt med dem, kan ni återkomma till mig så kan jag förmedla kontakten. Jag nås för ändamålet på sara.pedersen@lawline.se


Om ni annars har svårigheter att utreda boet och fördela arvet, kan ni hos domstol ansöka om att få en boutredningsman eller en skiftesman förordnad, som hjälper er med detta. Läs mer om det på domstolens hemsida här.


I övrigt hoppas jag att ni fått någon vägledning i era frågor!


Bästa hälsningar,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”