Hur räknar man ut dröjsmålsränta och hur kan man driva in en lönefordran?

Hej, jag blev askedad från ett företag, anställning i ca 6 år och dem har inte betalat ut klumpsumman som jag skulle få med sista lönen som avgångsvederlag enligt avtal.

Hur räknar man ut dröjsmålsränta på den summan?

Tex om summan är 100 000 före skatt och dem är

25 dagar försenade med utbetalningen, hur mycket kan jag kräva i skadestånd då?

Hur går jag tillväga då?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga kommer jag redogöra för när och hur dröjsmålsränta beräknas samt ge dig ett räkneexempel med en formel som du sedan kan använda för att beräkna räntan på just ditt belopp.

Din fråga regleras i räntelagen (ränteL).

Vad är dröjsmålsränta?

Inledningsvis kan sägas att räntelagen är s.k dispositiv (jfr 1 § RänteL). Det innebär att om det framkommer annan räntesats eller bestämmelser i ditt anställningsavtal eller kollektivavtal gäller dessa reglerna framför de som står i räntelagen. I mitt svar kommer jag redogöra för hur ränta beräknas enligt lagen.

Ditt krav på lön betecknas inom juridiken som att du har en fordran på din arbetsgivare, en lönefordran. Om det framgår av ditt anställningsavtal att du ska få lönen utbetald den 25e varje månad så börjar ränta löpa från och med det datumet fram tills att din arbetsgivare betalar ut din lön (3 § och 6 § ränteL).

I ditt fall ska du alltså erhålla ränta för 25 dagar.

Hur beräknas dröjsmålsränta?

Räntan beräknas enligt en årlig räntefot, den s.k referensräntan (9 § ränteL) med tillägg om åtta procentenheter (6 § ränteL).

Idag är dröjsmålsräntan 8 %.

För att beräkna vilket räntebelopp du har rätt till kan du använda formeln: ( (Belopp x dröjsmålsränta) /365) x antalet försenade dagar.

Jag använder mig av en fiktiv summa i mitt exempel:

((100 000 x 0,08) /365) x 25 = 547 kr

Hur kan du kräva betalning för din fordran?

Du kan vända dig till kronofogden för att ansöka om betalningsföreläggande. Således hjälper kronofogden dig att driva beloppet

Mellan dig och din arbetsgivare har det uppstått en fordran där du har egenskapen av borgenär och motparten är gäldenär. Det påtryckningsmedel du kan tillgripa är att ansöka om betalningsföreläggande (2 § första stycket BFH). Sådan ansökan ska innehålla ett krav (förfallna betalningar), grund för kravet (avtal/anställningsavtal) samt eventuell önskad ränta (9 -11 § BFH). Ärendet prövas av kronofogden (1 §; Jfr 19 § BFH) som även meddelar ett utslag om ärendet inte bestrids av din arbetsgivare (42 § BFH). Så fort utslag meddelas verkställs en utmätning (2 kap. 1 § tredje stycket UB). Utmätning innebär att gäldenärens egendom tas i beslag av kronofogden för att säkerställa betalning för ditt anspråk samt de kostnader som förfarandet medför. Om gäldenären är på obestånd och inte kan betala kan det hela rendera i ett konkursförfarande.

Slutsats

Först och främst ska du förvissa dig om vad dröjsmålsräntan är enligt ditt anställningsavtal eller kollektivavtal. Det gör du lämpligen via att kontakta antingen din arbetsgivare eller din arbetsgivarorganisation. Sedermera ska du alltid försöka lösa konflikten med din arbetsgivare direkt. Om detta inte funkar kan du ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden.

Om du behöver ytterligare hjälp med ditt ärende är du välkommen att kontakta oss här: https://lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo