Hur mycket får sambo ha kvar och hur mycket får barn ut av arvet om ena sambon avlider?

2015-04-15 i Sambo
FRÅGA
Om två stycken flyttar ihop och den ena har barn sen tidigare och han/hon dör. Hur mycket får den andra sambon ha kvar och hur mycket kan barnen få ut?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 2 § Sambolagen (se här) upphör ett samboförhållande om någon av samborna avlider. När ett samboförhållande upphör på annat sätt än att samborna ingår äktenskap exempelvis då någon av samborna avlider, ska enligt 8 § sambolagen (se här) på någon av sambornas begäran (om ena sambon är avliden, på den efterlevande sambons begäran), göras en bodelning. Bodelningen görs så att samboegendom fördelas mellan sambona och man utgår ifrån egendomsförhållandet då samboförhållandet upphörde. Samboegendom är enligt 3 § sambolagen (se här) sambors gemensamma bostad och bohag, som förvärvats för gemensam användning. I 4 § sambolagen (se här) anges dock egendom som inte ingår i samboegendom, vilket är: egendom som en av samborna fått i gåva med förbehåll om enskild egendom, egendom sambon erhållit genom testamente med villkor att egendomen ska vara enskild, egendom en av samborna fått genom arv där det angetts i testamente att egendomen ska vara enskild och om egendom trätt i stället för någon av de tidigare nämnda. Till samboegendom hör enligt 6 § sambolagen (se här) egendom såsom möbler, hushållsredskap och liknande som är avsett för gemensamt bruk, däremot ingår inte sådan egendom som uteslutande används utav en av samborna. Egendom för fritidsändamål anses inte heller vara samboegendom, enligt 7 § sambolagen (se här). Egendom som inte utgör samboegendom räknas alltså inte med vid en eventuell bodelning. Det kan även avtalas om att någon bodelning inte ska göras enligt 9 § sambolagen (se här).

Sambor har ingen arvsrätt, vilket skulle innebära att barn i detta fallet ärver den avlidne sambon enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) (se här). Den efterlevande sambon kan dock som nämnt ovan begära bodelning och samboegendomen (observera dock att samboegendom inte utgör all egendom, se ovan) delas på hälften. Men den efterlevande sambon ärver alltså inget ifrån den avlidna sambon. Den del som tillhörde den avlidna sambon, såväl samboegendom som "annan" egendom ärvs utav dennes bröstarvingar (barn), om inget annat anges i testamente. Även om det anges i tesamente att den efterlevande sambon ska ha rätt att ärva, har den avlidne sambons bröstarvingar rätt till laglott enligt 7 kap. 1 § ÄB (se här), laglotten utgör hälften av den arvslott som barnet skulle ha erhållit.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Carolina Brännmark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (442)
2020-06-30 Hur fördelas arv när det finns vuxna barn, sambo och omyndigt barn?
2020-06-30 Vad händer när den ena sambon avlider?
2020-06-27 Kan min sambo eller hans barn få del av arvet efter min far om något händer mig?
2020-06-21 Vad händer med hus när sambo avlider?

Alla besvarade frågor (81786)