FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 28/05/2019

Hur långt sträcker sig arbetsgivarens omplaceringsrätt?

Hej jag är fastanställd sedan 2010 arbetar heltid. Min arbetsgivare vill omplacera mig och jag är arbetsbefriad från o med idag, vi har möte snart ang förhandling. Jag vill inte byta arbetsplats, kan dem tvinga mig till detta? Vad har jag för rättigheter ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arbetsgivarens omplaceringsrätt

Omplaceringsrätten är en del av arbetsgivarens arbetsledningsrätt som följer av dennes § 32-rättigheter. Arbetsgivarens § 32-rättigheter innebär att denne har rätt att leda och fördela arbetet, och att fritt anställa och fritt säga upp. Detta gäller för alla anställnings- och kollektivavtal.

En omplacering får bara göras inom ramen för arbetstagarens arbetsskyldighet, faller omplaceringen utanför ses detta som ett skiljande från anställningen och omplaceringen är då att klassa som en uppsägning vilket aktualiserar reglerna om uppsägning i lagen om anställningsskydd (LAS).

Arbetsskyldigheten

Din arbetsskyldighet bestäms genom eventuellt kollektivavtal, ditt personliga anställningsavtal och allmänna rättsgrundsatser/praxis. Det kan exempelvis finnas geografiska begränsningar i ditt anställningsavtal men då måste förordnandet om arbetsplats vara tydligt formulerat så att det inte kan uppfattas på annat sätt. I ett fall från arbetsdomstolen där arbetsgivaren beslutat att flytta en arbetstagare till en annan ort fanns ett kollektivavtal med följande formulering "specialisttandvården, ortodonti, Dalabergs vårdcentral, Uddevalla". Arbetsdomstolen tog utgångspunkt i avtalets lydelse och menade att det, gällande arbetsplats var tydligt formulerat och att det inte kunde tolkas på annat sätt än att arbetstagaren vad anställd i Uddevalla. Domstolen menar vidare, att om avsikten varit att arbetstagaren skulle omplaceras, borde avtalet ha formulerats så att arbetstagaren anställdes med "placering tills vidare vid specialistkliniken i Uddevalla" (AD 1994 nr 24).

Utöver kollektivavtal kan din arbetsskyldighet bestämmas genom 29/29-principen som utformats genom praxis. Om det efter omplaceringen fortfarande är arbete för arbetsgivarens räkning, arbetet har ett naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet och du som arbetstagare inte behöver genomgå någon omfattande omskolning för att utföra de nya arbetsuppgifterna faller det inom arbetsgivarens omplaceringsrätt och du är arbetsskyldig även på den nya arbetsplatsen.

Huvudregeln är att så länge arbetsgivaren håller sig inom ramen för arbetsskyldigheten så kan denne fritt omplacera. Går arbetsgivaren däremot utanför ramen kan en sådan omplacering vara att jämställa med en uppsägning eller avsked. Vidare måste den nya placeringen vara inom ett bekvämt pendlingsavstånd. Detta avgörs i första hand av eventuellt kollektivavtal eller ditt personliga avtal. Är inte frågan reglerad där får det sökas vägledning i bruket hos arbetsgivaren och branschpraxis, ger inte detta någon vägledning får det utgås från att anställningen inte är knuten till viss arbetsplats. Rättspraxis ger starkt stöd för att arbetstagaren är skyldig att såväl tillfälligt som permanent godta att placeras på annan arbetsplats på samma ort eller närliggande ort.

Vänligen,


Alice JohannessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000