Hur långt går undersökningsplikten vid köp av bostadsrätt?

2018-10-18 i Köplagen
FRÅGA
Jag har tidigare köpt ett hus och kommer nu att istället flytta till en bostadsrätt. Vad bör jag tänka på vid köpet gällande undersökningsplikten? Min uppfattning är att jag inte har lika stor undersökningsplikt eftersom lägenhet endast är en del av en fastighet? Stämmer det? Vill ni vänligen klargöra detta för mig
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är inte samma regler som gäller avseende en bostadsrätt jämfört med en fastighet. En fastighet anses vara fast egendom, varför jordabalkens regler gäller. En bostadsrätt däremot räknas som lös egendom. Eftersom bostadsrätten är lös egendom gäller ej jordabalken, utan köplagen.

När är bostadsrätten felaktig?

Enligt köplagens 17 § är en vara felaktig om den inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller vad köparen med fog kunnat förvänta sig. (17 § köplagen)

Köp i befintligt skick

När du köper en bostadsrätt så kommer du antagligen att köpa den med ett förbehåll såsom att den säljs i befintligt skick. Detta är då en del av avtalet och ska läsas med 17 § ovan. Detta betyder att köparen godtar brister i bostadsrätten som följer av dess tillstånd vid köpetillfället.

Även om bostadsrätten har sålts i befintligt skick så ska det anses finnas ett fel i bostadsrätten, vilket leder till att bostadsrätten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet, om:

Säljaren lämnar felaktiga uppgifter som påverkar ditt beslut att köpa bostadsrätten, Säljaren inte upplyst köparen om väsentligt fel som köparen kunde räknat att bli upplyst om eller om bostadsrätten är i väsentligt sämre skick än köparen med fog kunnat förutsätta.(19 § köplagen)

När får felen åberopas? – Undersökningsplikten

Ovan har redogjorts för vad som anses vara ett fel i bostadsrätten. Även om det finns ett sådant fel så får du som köpare inte åberopa detta om:

1. Du som köpare måste antas ha känt till felet vid köpet2. Du som köpare har undersökt bostadsrätten eller underlåtit att göra detta vid en uppmaning från säljaren, och felet är av sådan art att du borde märkt felet vid undersökningen. (20 § köplagen)

Du har alltså inte som bostadsrättsköpare någon skyldighet att undersöka bostadsrätten. Om du däremot gör det, eller uppmanas att göra det av säljaren, så får du inte åberopa vad du borde ha märkt vid denna undersökning. Vad som i punkt 2 menas med vad man borde ha märkt vid en undersökning är inte helt lätt att definiera. En utgångspunkt är dock att köparen inte ansvarar för dolda fel. Dolda fel är skador på bostadsrätten som köparen inte kunde upptäcka vid köpet, trots en noggrann undersökning av denna. Felet ska även ha funnits vid köpetillfället.

Slutsats

Du har ingen generell undersökningsplikt när du köper en bostadsrätt, vilket du har när du köper en fastighet. Om du däremot undersöker bostadsrätten eller uppmanas att göra detta så får du inte åberopa fel som du borde märkt av vid undersökningen. Du får inte heller åberopa fel som du måste antas ha känt till vid köpet.

Det du inte ansvarar för om du har gjort en undersökning eller blivit uppmanad till detta är s.k. dolda fel

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

-Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

-Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Daniel Karl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (941)
2019-03-19 Öppet köp mellan privat personer?
2019-03-17 Avtalsbrott vid köp av bostadsrätt
2019-03-17 Vad händer med handpenning då köpare dragit sig ur affären?
2019-03-07 Kan säljaren påstå att varan är hennes och ta tillbaka den, för att den inte är fullt betald?

Alla besvarade frågor (66940)