Hur länge får man vänta med att reklamera?

2018-10-28 i Köplagen
FRÅGA
Köpte en häst för körning år 2016, sommaren 2018 röntgades hästen och då visar sig gamla skador i benen och en medfödd "missbildning" Hästen går inte använda som den ska och kommer aldrig kunna funka till körning. Vad är mina alternativ?
SVAR

Hej!

Tack för att du hör av dig till Lawline.

Tråkigt att höra om din skadade häst. Vi ska göra allt vi kan för att hjälpa dig.

Till att börja med kan det vara bra att veta att en häst räknas som lös egendom juridiskt sett. I det här fallet antar jag att du köpte hästen som privatperson och att du inte har köpt det via ett företag du har eller liknande. Jag antar också att du köpte hästen av en annan privatperson, vilket är vanligt vid hästköp såvitt jag vet. Skillnaden ifall du köpt hästen av en annan privatperson eller av ett företag avgör ifall köplagen eller konsumentköplagen är tillämplig. I det här fallet kommer jag alltså att utgå från Köplagen, KöpL 1 §.

Ibland kan det vara så att man avtalar att hästen ska ha vissa egenskaper och liknande vid köp eller att man säljer den i "befintligt skick". Jag förutsätter att du och säljaren inte kommit överens om något sådant i detta fall. Men det kan vara bra att känna till att sälja något i "befintligt skick" eller med annat allmänt förbehåll ändrar läget till nackdel för köparen, KöpL 19 §.

Du skriver att hästen skulle användas till körning och jag förutsätter också att det kom på tal när du och säljaren pratade med varandra vid tiden för köptillfället. I och med att hästen nu aldrig kommer att funka till körning och har en medfödd skada föreligger ett fel, i juridisk mening, på hästen, KöpL 17 § 2 st p.2.

När uppstod felet?

För att man ska ha rätt till ersättning eller liknande vid ett fel krävs det dock att fler saker är uppfyllda. Till att börja med krävs det att felet fanns vid köpet, KöpL 21 §. I och med att det är ett medfött fel fanns det givetvis när du köpte hästen.

Vad innebär undersökningsplikten?

För att du ska kunna göra felet gällande krävs det också att du som köpare har uppfyllt din undersökningsplikt. Fel som borde ha upptäckts vid köpet får inte göras gällande senare, KöpL 20 §. Däremot kan man åberopa dolda fel och denna missbildning klassas troligtvis just som ett sådant dolt fel. Efter att man genomfört ett köp bör man som köpare genomföra en undersökning som "stämmer överens med god affärssed" så snart som är möjligt, enligt KöpL 31 §. Det framstår som att det är kutym vid hästköp att genomföra undersökning i form av veterinärbesiktning och möjligtvis också röntgen om det rör sig om dyrare hästar. Det framstår i din fråga som att detta inte gjorts i samband med köpet vilket kan försvåra möjligheten att göra gällande det här felet då du eventuellt inte har uppfyllt din undersökningsplikt.

Ifall du har köpt hästen av ett företag är det dock stor skillnad. När det rör sig om ett konsumentköp finns nämligen ingen undersökningsplikt.

När ska man reklamera?

I och med att du såg felet först i år och att det alltså har gått cirka två år sedan du köpte hästen är det tyvärr något som också ligger dig i fatet. Det krävs nämligen att du som köpare hör av dig till säljaren och säger att det är fel på hästen inom "skälig tid" från det att man borde ha märkt felet, KöpL 32 § 1 st. I det här fallet har hästen en medfödd skada och det felet borde rimligen ha visat sig relativt tidigt. Har det gått mer än två år löper också "preskriptionsfristen" ut och man kan inte längre reklamera ett fel på hästen, KöpL 32 § 2 st.

Ifall du har köpt hästen av ett företag och det är ett konsumentköp är istället preskriptionsfristen tre år, KKL 23 § 3 st. Däremot gäller fortfarande att du ska ha reklamerat inom skälig tid från att du borde ha upptäckt felet, KKL 23 § 1 st.

Det finns dock ett undantag från det jag skrivit om undersökningsplikt och reklamation. Och det är ifall säljaren har varit "grovt vårdslös" eller handlat "i strid mot tro och heder", KöpL 33 §. T.ex. ifall säljaren visste om detta medfödda fel eller hade aningar om det. Då skulle du kunna göra felet gällande, det är dock mycket svårt att bevisa att säljaren kände till felet vid köpet.

Prata med säljaren

Trots att det ser mörkt ut för dig att reklamera felet råder jag dig dock till att kontakta säljaren och berätta om problematiken. Kanske kan ni komma fram till en lösning på tu man hand. När det kommer till köplagen går det säljaren och köparen avtalar om före vad lagen säger vilket alltid är viktigt att komma ihåg, KöpL 3 §.

Sammanfattning

Som jag har skrivit ovan kan det bli svårt för dig att reklamera då det var längesen du köpte hästen. Men i och med att jag inte har alla förutsättningar framför mig finns det många undantag. Till exempel ifall det är så att du köpt hästen av ett företag har du större chans att kunna göra felet gällande. Men mitt primära råd är i vilket fall att du hör av dig till säljaren och för en dialog kring detta.

Hoppas att du fick svar på din fråga och att det löser sig för dig!

Marcus Ljungberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (950)
2019-04-21 Handpenning och avbrutet köp
2019-04-18 Häva köp av piratkopierade skor
2019-04-16 Skadestånd vid säljarens dröjsmål enligt köplagen
2019-04-16 Reklamera varor enligt köplagen - hur?

Alla besvarade frågor (68021)