Kan man begära att ens personuppgifter tas bort från sidor så som Ratsit med hänvisning till GDPR?

2021-09-24 i PUL/GDPR
FRÅGA
Hejsan!Utav skäl att tro att en person försöker använda min identitet för att begå bedrägeri så skulle jag behöva juridisk vägledning.Personen i fråga har redan lyckats stulit pengar utav mig samt ofredat mig, stalkat mig och orsakat mycket stress och mental ohälsa för mig.Nu är jag väldigt rädd att personen kommer använda Ratsit för att få mina personuppgifter och använda dom för att än en gång beställa och göra köp i mitt namn.En person har redan tagit min information från Ratsit och beställt varor i mitt namn utan min vetskap.Går det inta att ta bort mina personliga uppgifter från Ratsit via GDPR lagen?Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som du har uppmärksammat blir GDPR den första lagen man kommer att tänka på då det rör frågor om Ratsits automatiska behandling av personuppgifter. Ratsit ska anses personuppgiftsansvarig enligt art. 4.7 GDPR då de bestämmer målet och medlet för hur personuppgifterna ska behandlas. Det ligger inom personuppgiftsansvarigas ansvarsområde att garantera de dataskyddsprinciper som framgår av art. 5 GDPR dvs. vissa särskilda krav på behandlingen av dina personuppgifter som ska säkerställa att din personliga integritet skyddas. Vidare måste Ratsit i egenskap av personuppgiftsansvarig som huvudregel ha en rättslig grund för att behandla dina personuppgifter, men eftersom att personuppgifterna som det här är fråga om är att betraktas vara offentliga allmänna handlingar (uppgifter direkt knutna till folkbokföringen) så undantas behandlingen från GDPR:s regelverk enligt art. 86 GDPR.

Detta är ett resultat av en väldigt debatterad balansgång mellan å ena sidan intresset av att skydda enskildas privata integritet genom skydd av personuppgifter, och å andra sidan intresset av att främja öppenhet och insyn i den offentliga verksamheten. Utgången i denna balansgång blev att den senare tycks väga snäppet tyngre varför just allmänna handlingar undantas från regleringen.

Med detta sagt så kan du dessvärre inte rikta några lagliga krav mot Ratsit att ta bort din personuppgifter. Det jag hade rekommenderat dig att göra är att polisanmäla själva gärningspersonen för brotten som har härletts från dessa tråkigheter, dvs. brotten stöld (8 kap. 1 § BrB), ofredande (4 kap. 7 § BrB) samt bedrägeri (9 kap. 1 § BrB). Gärningspersonen kan vara inne för en riktigt tråkig vistelse hos tingsrätten om åtal väcks, och du kan på sådant sätt få någon slags upprättelse i den bemärkelsen men även bli berättigad till ett skadestånd.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Benjamin Lindholm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?