Hur kräver man ut skadestånd av skadevållaren?

FRÅGA
Hejsan. En granne lånade min bil tillsammans med min icke myndiga son (och två kompisar till honom) för ett par dagar sedan. Grannen är myndig och har körkort. Grannen sladdade i en kurva och fick ej kontroll på bilen som kraschade rakt in i en stenmur. Bilen inköptes några dagar innan för 4500kr samt att vi kostat på den ca 1000kr efter det. Den var värderad och vi hade intressenter för ett ev köp av den för 12 000kr. Föraren gick från platsen och tog ej minsta ansvar för det som hänt. Bilen var trafikförsäkrad vid händelsen och föraren vägrar nu att ers ngt alls. Hur gör man i ett sådant läge?? Har jag ngn som helst rätt att kräva honom på en rimlig ers för ev reparation eller det pris som jag köpt bilen för samt det jag hade lagt ut på den innan händelsen?! Borde jag ta detta vidare till domstol?? Tacksam för svar...
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen (SkL) ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada ersätta denna skada. Om än det kan tyckas vara så att bilkraschen varit en olyckshändelse finns det goda möjligheter att argumentera för att din granne varit vårdslös genom att t.ex. sladda i en kurva eller köra fortare än vad hen kan kontrollera. Enligt min uppfattning är det ganska uppenbart att din granne träffas av paragrafen och således är skadeståndsskyldig gentemot dig för de skador som uppstått. Skadestånd för sakskada ska enligt 5 kap. 7 § SkL omfatta ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning. Skadestånd kan även utgå för andra kostnader till följd av skadan. Skadeståndet syftar till att försätta den skadelidande i samma position som innan skadan uppstod, detta innebär i det här fallet att grannen blir ersättningsskyldig för de kostnader som du haft för reparationen eftersom den återställer bilen till det värde och det skick den varit i innan kraschen. Man kan i övrigt inte "tjäna" på ett skadestånd utan tanken är att det ska gå jämt ut i slutändan.

Jag skulle råda dig att inledningsvis prata med din granne och underrätta hen om de pengar hen är skyldig dig i och med skadeståndsskyldigheten, i hopp om att ni kan lösa problemet er emellan. Vägrar grannen betala skulle jag rekommendera dig att ta frågan vidare. För att kunna kräva din granne på pengar rent rättsligt måste du ha en exekutionstitel som bevis på att din granne faktiskt är skyldig dig pengar. Exekutionstitel kan du få t.ex. genom en dom från tingsrätten eller genom ett betalningsföreläggande från Kronofogdemyndigheten (3 kap. 1 § utsökningsbalken, UB). Jag skulle rekommendera att ansöka om betalningsföreläggande, eftersom förfarandet där är enklare. Du upprättar då en skriftlig ansökan med ditt yrkande och grunden för det samt fordringens belopp, förfallodagen och den ränta du begär (9-11§§ betalningsföreläggandelagen) och skickar in detta till Kronofogdemyndigheten (1 § betalningsföreläggandelagen). Bestrider din granne det faktum att detta inträffat (31 betalningsföreläggandelagen) kommer frågan dock ändå tas vidare till domstol (33 § betalningsföreläggandelagen), om du vill fortsätta driva den vill säga. Om du vet att din granne inte kommer medge ditt yrkande till Kronofogdemyndigheten kan du således ansöka om stämning hos tingsrätten redan från början för att spara tid. Domstolen kommer då välja att antingen bifalla eller avslå ditt yrkande beroende på huruvida de bedömer att skadeståndsskyldighet föreligger eller inte. Kronofogdemyndigheten gör å sin sida aldrig någon prövning i sak, så skulle grannen inte yttra sig om ditt yrkande eller medge skadeståndsskyldigheten utfärdas en exekutionstitel automatiskt och fråga behöver då inte gå vidare till domstol.

När (och om) du fått en exekutionstitel, dom eller utslag i mål om betalningsföreläggande som kan visa på att din granne faktiskt är skyldig dig pengar, kan du ansöka om verkställighet hos Kronofogdemyndigheten. Detta kan göras antingen muntligt eller skriftligt (2 kap. 1 § UB). I ansökan om verkställighet ska du skicka med den exekutionstitel som ligger till grund för verkställigheten (2 kap. 2 § UB). Det blir sedan Kronofogdemyndighetens uppgift att driva in skulden.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Rebecca Lundmark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (222)
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-08-18 Kan man få ut ersättning för ful ärrbildning?

Alla besvarade frågor (98481)