Hur kan jag träffa mitt barn efter att ha blivit av med vårdnaden?

Hej jag undrar hur min flickvän skall göra för att få träffa sin son ?

Hon blev av med vårdnaden, nu har hon ej träffat sin son på 5 år. Pappan har vårdnaden som inte svarar när hon ringer.

Dom på socialförvaltning som tidigare sa att hon skulle kontakta dem för ett möte skulle arrangeras påstår nu att hon skall vända sig till tingsrätten för att kunna få träffa sin son.

Jag undrar bara vilket som är det korrekta sättet hon skall göra ?

Tack på förhand,

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Barnets rätt till umgänge
Ett barn ska enligt 6 kap. 15 § föräldrabalken ha rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med. Umgängesrätten finns för barnets skull och en god kontakt med båda föräldrarna anses generellt vara till barnets bästa. Om det finns ett umgängesavtal eller en dom som tillerkänner den ena föräldern umgänge bör därför detta följas.

Vad händer om man inte låter barnet träffa umgängesföräldern?
Om en förälder inte följer en umgängesdom och låter sitt barn träffa umgängesföräldern så kan den andra föräldern väcka en verkställighetstalan i domstol. I absolut sista fall kan då barnet komma att hämtas av polis.

Om en förälder inte verkar för samarbete och umgänge kan detta också vara ett tecken på att vårdnadssituationen bör omprövas. I absolut värsta fall kan då vårdnadshavaren komma att förlora vårdnaden om barnet.

Vad kan man göra om umgängesföräldern missköter umgänget?
Om umgängesföräldern missköter umgänget kan den andra föräldern väcka talan i domstol och kräva att tingsrätten tar beslut i frågan. Tingsrätten ska döma efter vad som är barnets bästa (6 kap. 2 a § föräldabalken). Det råder här en stark presumtion om att barnet har ett behov av att träffa båda sina föräldrar, men om det finns risk för att barnet utsätts för övergrepp eller annars far illa så väger förstås även detta tungt.

Om tingsrätten finner att umgängesföräldern inte kan ge barnet en trygg och sund tillvaro, så kan den besluta om att umgänget ska upphöra under en viss tid. Den andra föräldern får då tid att ta itu med sina problem och kan sedan visa att denne är kapabel att ha hand om barnet igen genom exempelvis övervakat umgänge.

Hoppas du fick svar på din fråga! Du är välkommen att höra av dig till oss på nytt om det skulle uppstå flera funderingar.

Med vänlig hälsning,

Sara DjogicRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000