Hur kan jag få betalt för en muntlig fordran?

2019-10-13 i Fordringar
FRÅGA
En kollega lånade 70000kr av mig och en annan kollega att för han behövde pengar omgående för att köpa ett hus, vi swishade honom och han lovade att vi skulle få igen pengarna den sista september. Men helt plötsligt har han inte dykt upp på jobbet, han har tagit bort alla kollegor från Facebook, stängt av sin telefon. Han bara försvann, han är från Bulgarien. Så troligtvis drog han dit. Men han är fortfarande skriven på en hyres lägenhet här i Sverige. Kan man på nått vis göra nånting för att få tillbaka pengarna när man har bevis från swish och mina andra kollegor som hörde när han frågade om han fick låna pengar?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar på vilket sätt du kan få tillbaka dina utlånade pengar. Först kommer jag att beskriva avtalet som ni har ingått och sedan beskriva en valmöjlighet du har för att få betalt.

Muntliga låneavtal

Som jag uppfattar din fråga har du och din kollega inte upprättat ett skriftligt låneavtal. Muntliga avtal är giltiga och den muntliga fordran du har på din kollega betraktas som en enkel fordran (26 § SkbrL). Till stöd för fordrans existens har du bland annat dokumentation på överföringar samt vittnen. Ni har även avtalat förfallodag, vilket är den sista september. När den sista september inträder ska din kollega enligt avtalet betala tillbaka lånet.

Vad kan du göra om personen inte betalar?

Ett alternativ är att du vänder dig till Kronofogdemyndigheten och ansöker om ett betalningsföreläggande enligt lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. En av förutsättningarna för en sådan ansökan är att förfallodagen har passerat (2 § BfL). Ansökan ska göras skriftligen och i din ansökan ska du ange vilket belopp du yrkar samt grunderna för detta (9-10 § BfL). Du kan även yrka eventuell ränta (11 § BfL). Grunden i ditt fall är att du och din kollega har avtalat om ett lån som har förfallit till betalning.
En ansökan om betalningsföreläggande kostar 300 kr.

Efter ansökan om betalningsföreläggande

Efter en ansökan om betalningsföreläggande skickar Kronofogdemyndigheten ett brev till låntagaren med ett föreläggande om att personen ska yttra sig (25 § BfL). Föreläggandet ska även delges (29 § BfL).

När Kronofogdemyndigheten har skickat brevet kan följande ske:
1. Låntagaren kan välja att betala din skuld till dig.
2. Låntagaren kan invända skriftligen mot din ansökan till Kronofogdemyndigheten. Det ger dig en möjlighet att ta din ansökan vidare till en tingsrätt.
3. Låntagaren väljer att inte yttra sig. Om din kollega blir delgiven och inte invänder mot betalningskravet resulterar det i ett utslag (42 § BfL). Kronofogdemyndigheten kan använda utslaget för att utmäta din kollegas egendom eller lön för att täcka skulden.

Delgivningsproblem

Delgivning krävs för att betalningsföreläggandet ska kunna resultera i ett utslag. Delgivning sker normalt genom att den som får ett betalningsföreläggande skriver på ett delgivningskvitto och skickar till Kronofogdemyndigheten. Om delgivning misslyckas, ska Kronofogdemyndigheten pröva om försöken till delgivning ska fortsätta och du själv kan bli erbjuden att ombesörja delgivningen (30 § BfL). Delgivning kan ske på flera olika sätt, till exempel genom stämningsmannadelgivning där en person söker upp din kollega (31 § delgivningslag).

Sammanfattning

Mitt råd är att du ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Problem kan dock uppstå om din kollega befinner sig utomlands och undviker att bli delgiven. Det finns då alternativa sätt för att delgivning ska komma till stånd.

Hoppas du fick svar på din fråga! Du är alltid välkommen att vända dig till Lawline igen.

Vänligen

Julia Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (635)
2020-02-17 Kan man behöva betala tillbaka när man fått för mycket lön?
2020-02-15 Varför har min man fotograferat mitt pass och tagit med när han skulle ingå låneavtal?
2020-02-06 Hyresvärden betalar inte ut depositionen
2020-02-03 Fått ut för mycket försäkringsersättning - måste jag betala tillbaka?

Alla besvarade frågor (77159)