Hur kan en bröstarvinge göra sin rätt till arv gällande?

Jag har inte blivit delgiven min fars bortgång. vad händer med min arvsrätt

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i ärvdabalken (ÄB).

Vilken rätt har du som bröstarvinge till arv?

Som din fars son är du bröstarvinge och har då en lagstadgad rätt att taga arv efter hans bortgång (2 kap. 1 § ÄB). Du har rätt att få ut din laglott vilket utgörs av halva arvslotten som motsvarar din fars kvarlåtenskap (7 kap. 1 § ÄB). Detta gäller även i det fall att hela eller delar av din fars kvarlåtenskap har testamenterats till en annan arvinge.

Har du som bröstarvinge rätt att närvara vid bouppteckningen?

Huvudregeln är att i det fall att någon levde tillsammans med din far så ska denne också förvalta dödsboet samt underrätta alla de som är berörda om din fars bortgång (18 kap. 2 § ÄB). Som arvinge har du en lagstadgad rätt att närvara vid bouppteckningen och ska därmed också kallas till denna i god tid innan (20 kap. 2 § ÄB). Bouppteckningen ska förrättas senast tre månader efter att din far har gått bort (20 kap. 1 § ÄB).

Om du inte har blivit kallad till bouppteckning och denna har förrättats utan att du har blivit kallad eller fått en möjlighet att närvara så kan du kontakta Skatteverket och lyfta fram detta. Bouppteckningen kommer då att göras om eftersom alla arvingar har rätt att närvara och den inte får registreras av Skatteverket om den inte har gått till på ett korrekt sätt (20 kap. 9 § tredje stycket ÄB).

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga!

Vänligen,

Evelina SjöbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000