Hur går en vårdnadsöverflytt till och vad kan man göra om man är missnöjd med Socialtjänsten?

Hur går en vårdnadsöverflytt till? Min dotter har en son som fyller 16 år i år och han vill inte bo hos sin pappa längre. Hans pappa har ensam vårdnad och pojken vill att mamma skall ta överta vårdnaden. Pojken är så rädd för sin pappa att han sover med en kofot i sängen. Socialtjänsten är inkopplad och pojken vill verkligen ha hjälp med att slippa umgås med sin pappa. Hur går hon tillväga när Socialtjänsten inget gör?? Pojken har uttryckt att han citat - jag tar all hjälp jag kan få!

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!


Beslut rörande vårdnad hör till familjerättens område och regleras i Föräldrabalken (FB). För att ge ett svar på din frågeställning kommer jag att besvara följande frågor: 


  • Hur flyttar man vårdnaden över ett barn från ena föräldern till den andra föräldern?
  • Vad kan man göra om man upplever att Socialtjänsten inte hjälper till? 


Hur flyttar man vårdnaden över ett barn från ena föräldern till den andra föräldern?

Det finns ett flertal olika vägar att gå för att ändra i vårdnadsförhållanden över ett barn. Jag kommer att redogöra för samtliga av de möjligheter och vägar som finns att gå så att du har all information i denna fråga. 


Det första sättet att ändra i vårdnaden är genom ett avtal. Om föräldrarna är överens om hur vårdnaden över deras barn ska se ut, finns det möjlighet för dem att skriva ett avtal kring detta (6 kap 6 § 1 st FB). Detta avtal upprättas skriftligen och godkännas av socialtjänsten. Om det godkänns, får avtalet samma verkan som ett belsut i domstol (6 kap 6 § 2 st FB)


En ansökning om ändring i vårdnad kan även göras hos tingsrätten. Det finns ingen särskild blankett som man ska fylla i för att ansökan om vårdnadsändring utan det räcker med att man föräldrarna skriver på ett vanligt papper vad det är överenskommet mellan dem. 


Skulle föräldrarna inte vara överens om hur vårdnaden ska se ut är det första man bör göra att vända sig till familjerätten i den kommun där man bor. Familjerätten hjälper till med rådgivning och vägledning i frågor gällande vårdnad, boende och umgänge. Hos familjerätten kan man även ansöka om samarbetssamtal för att föräldrarna ska förbättra sitt samarbete kring frågor som rör deras barn och för att hitta lösningar som båda föräldrarna är nöjda med (6 kap 18 § FB)


Skulle man inte hitta någon bra lösning genom ovanstående sätt är den sista utvägen att gå till tingsrätten för att ansöka om vårdnadstvist (6 kap 5 § FB). Man ska då vända sig till den tingsrätt som finns i den kommun där barnet har sin hemvist (6 kap 17 § 1 st FB). För att få inleda en process i domstol krävs det som regel att man först tagit del i ett så kallat informationssamtal (6 kap 17 c § FB). Ett informationssamtal ges av familjerätten. Under informationssamtalet får ni som föräldrar information om hur aktuell lagstiftning ser ut, hur en utredning om vårdnad, boende och umgänge går till och andra frågor därtill.


Viktigt att beakta är att det alltid är barnets bästa som är avgörande och som står i fokus när beslut kring vårdnad och liknande tas (6 kap 2 a FB). Vikt läggs vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet och det beslut som tas angående vårdnaden ska vara det beslut som är bäst för barnet. 


Vad kan man göra om man upplever att Socialtjänsten inte hjälper till? 

Som tidigare nämnt, kan man som förälder kontakta familjerätten för att få hjälp och vägledning i dessa frågor. Det kan alltså vara en alternativ väg om man upplever att Socialtjänsten inte lyckas hjälpa till i den mån man önskar. 


Om Socialtjänsten har tagit ett beslut i ett ärende och som man inte är nöjd, kan man alltid klaga på belsutet. Om man är missnöjd över det stöd som man har fått ska man istället tala med personalen eller med arbetsledaren.  


Skulle det röra sig om att Socialtjänsten åsidosatt vissa skyldigheter i sitt uppdrag eller annars inte fullgjort det som åligger på Socialtjänsten kan man även rikta ett klagomål hos Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). IVO är den myndighet som utövar tillsyn över bland annat Socialtjänsten. På IVO:s hemsida hittar man en blankett som man kan fylla i (IVO:s hemsida)Hoppas att du har fått svar på din fråga och återkom gärna om du har ytterligare funderingar!


Elin StaafgårdRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”