Hur går en bouppteckning till?

FRÅGA
När en person avlider: Vem ska kalla till bouppteckning och behöver någon jurist vara med vid bouppteckningen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bouppteckning

En bouppteckning innebär att dödsbodelägarna tillsammans sammanställer alla tillgångar och skulder som den avlidne hade. Den nedskrivna förteckningen ska skickas till Skatteverket inom 4 månader från dödsfallet.

Vem kallar till en bouppteckning?

Enligt 20 kap. 2 § Ärvdabalken (ÄB) är det dödsbodelägarna, boutredningsman eller testamentsexekutor som innehar egndomen i sin vård som ska bestämma tid och plats för en bouppteckning. Till det ska dem kalla samtliga dödsbodelägare och om det finns en efterlevande make/maka eller sambo ska denne också kallas.

Om det inte finns någon av ovanstående personer som innehar den avlidnas egendom, kan annan bli ansvarig att förmedla om dödsfallet och föranstalta om bouppteckning.Det kan vara exempelvis en sambo, förmyndare eller hyresvärd (18 kap. 2 § ÄB).

Vilka ska vara närvarande?

En bouppteckning kan ske privat. Då är de efterlevande närvarande och en bouppgivare utses bland dem. Det ska även utses två utomstående förrättningsmän, vars uppgift är att senare intyga om att allt har blivit antecknat riktigt och tillgångarna har värderats på ett riktigt sätt.

Det går också att anlita hjälp i form av en jurist eller begravningsbyrå. Då sköter i regel dem pappersarbetet. Detta är dock inte ett krav, men kan vara hjälpsamt om det känns svårt att göra på egen hand. Också i fall där det är många dödsbodelägare kan det vara skönt att ha en "utomstående" som hjälper till med förfarandet.

För att svara på din fråga: Vanligtvis är det en dödsbodelägare som är nära till egendomen som bestämmer tid och kallar till bouppteckning. Det kan exempelvis vara en maka/make eller någon i den avlidnes familj. Gällande att ha med en jurist (eller begravningsbyrå) så är det frivilligt. Fördelen är att då sköter dem bouppteckningen och att det finns med en "utomstående" part. Nackdelen kan vara att det kostar pengar att anlita sådan hjälp, och i fall där den avlidne inte har allt för mycket (och okända) tillgångar går det ofta bra att sköta det själv. Det går att få mycket hjälp och vägledning hos Skatteverket.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Erica Lager
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1062)
2021-03-31 Finns ett närvarokrav för efterarvingar vid en bouppteckningsförrättning?
2021-03-31 Kan man sälja värdepapper och avsluta konton innan bouppteckningen har registrerats?
2021-03-30 Vad gäller om en dödsbodelägare avlider innan arvskiftet?
2021-03-30 Kan man ärva skulder?

Alla besvarade frågor (91308)