Hur fungerar turordningsreglerna?

FRÅGA
För att kringgå turordnings regler vid uppsägning vad gäller.Hur många anställda får det max vara?Orsak måste det finnas det?Vad mera skall man tänka på?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga undrar du hur turordningsreglerna fungerar rent allmänt. Jag kommer nedan göra mitt bästa för att förklara vad det är för något!

För att besvara din fråga får vi titta på lagen om anställningsskydd (LAS).

Vad är turordningsreglerna?

Vid en uppsägning av en anställd krävs enligt lagen att uppsägningen är sakligt grundad (7 § stycke 1 LAS). Det innebär att uppsägningen antingen ska ske med anledning av arbetsbrist eller omständigheter som är hänförliga till arbetstagaren.

Det är när uppsägningen beror på arbetsbrist som turordningsreglerna aktualiseras (22 § stycke 1 LAS). Dessa regler fastställer att arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. Vid lika lång anställningstid ger högre ålder företräde (22 § stycke 4 LAS).

Det finns dock som du själv nämner vissa undantag från denna regel.

Undantag

En arbetsgivare som har högst tio anställda får enligt lagen undanta två arbetstagare från turordningslistan. För att få göra så finns krav på att dessa två ska vara av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Ingen annan orsak än så måste anges (22 § stycke 2 LAS).

Vidare finns det arbetstagare som helt och hållet undantas från tillämpningen av LAS. Det innebär att dessa personer inte omfattas av reglerna om turordning, och behöver därför inte avskedas vid arbetsbrist. De som undantas från LAS är

arbetstagare med företagsledande eller jämförlig ställning,arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj,arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll,arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning, ocharbetstagare som är anställda i gymnasial lärlingsanställning (1 § st 2 LAS).

Avslutningsvis finns undantag för arbetstagare som p.g.a. nedsatt arbetsförmåga getts särskild sysselsättning hos arbetsgivaren. En sådan arbetstagare ska, om det inte medför allvarliga oangelägenheter, få undantas från turordningsreglerna och fortsätta sin anställning (23 § LAS).

Sammanfattning

Turordningsreglerna aktualiseras vid arbetsbrist. Huvudregeln är att arbetstagare med längst anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid, dvs sist in först ut. Vid lika lång anställningstid ger högre ålder förtur till fortsatt anställning.

De som undantas från LAS genom 1 § behöver ej sägas upp. Vid max tio anställda får arbetsgivaren dessutom välja två arbetstagare som ska undantas från turordningen, förutsatt att dessa två är av särskild betydelse för fortsatt verksamhet. Sist men inte minst kan, men behöver inte, arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga undantas från turordningsreglerna.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga.

Om du har fler frågor och funderingar är du välkommen att kontakta Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Cornelia Aebeloe
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?