Hur fungerar skadeståndsrättens avräkningsregel?

FRÅGA
Gällande mord. Gärningsmannen är dömd i tingsrätten för mord och även dömd för mord i hovrätten år 2020. Gärningsmannen är dömd att betala skadestånd till anhöriga på 60 tusen kr. Anhöriga har inte sökt skadestånd ännu. Den dömde gärningsmannen har inte tillgångar. Så det är troligt att vi kommer få söka brottskadeersättning. Anhörig har fått till sig att ha rätt till ersättning via sin hemförsäkring genom krisförsäkring som kallades sorg och saknad, trygghansa är försäkringsbolagetEn ersättning på 50 tusen. Försäkringsbolaget trygghansa säger att det inte ska påverka skadeståndet. Hur säger lagen? Kommer jag att få ut skadestånd från mitt försäkringsbolag och skadeståndet från gärningsmannen. Kan jag nekas skadestånd då jag får pengar av försäkringsbolaget? Kan jag få ut dubbel utbetalning? Med all tacksamhet
SVAR

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den här frågan regleras dels av skadeståndslagen (1972:207) (SkL), dels av allmänna skadeståndsrättsliga principer. I skadeståndslagen återfinns den så kallade avräkningsregeln (5 kap. 3 § SkL). Avräkningsregeln innebär att ersättning som den skadelidande erhållit från annat håll ska avräknas mot den summa som skadevållaren ska betala ut. Detsamma gäller även om brottsskadeersättning utbetalas av Brottsoffermyndigheten i det fall ett skadestånd inte kan betalas ut av skadevållaren. Visserligen står det inte uttryckligen i lagen att även försäkringsersättning ska avräknas, utan det faller under "annan likartad förmån" enligt praxis samt allmänna skadeståndsrättsliga principer.

Om skadevållaren har dömts att betala 60 000 kronor i skadestånd och den skadelidande erhållit 50 000 kronor i ersättning från sitt försäkringsbolag, ska detta belopp avräknas från skadeståndet eller brottsofferersättningen:

60 000 - 50 000 = 10 000 kr.

Det återstår för skadevållaren, alternativt Brottsoffermyndigheten, att utbetala 10 000 kronor i ersättning.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av brott (200)
2021-11-15 Vart ska målsägande vända sig för att få sitt skadestånd?
2021-11-15 Kan man få hjälp av någon myndighet för att betala ett skadestånd?
2021-08-17 Preskriptionstid för skadestånd på grund av brott
2021-08-10 Lurad att investera i kryptovaluta

Alla besvarade frågor (97679)