Hur fördelas arv när det finns särkullbarn?

Hej.

Min far har gått bort. Han efterlämnade inte mycket av pengarvärde förutom en bostadsrätt. Min fråga gäller om vi i bodelningen skall använda oss av prisbasbeloppsregeln till makan. Hennes andel av lägenheten motsvarar 800.000kr men andelen av det som finns i lägenheten är 20.000kr

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att din far var gift med en annan än er biologiska moder när han avled. Jag antar därför att du och dina eventuella syskon är din pappas särkullbarn. Jag antar att din far och hans fru inte hade några gemensamma barn, utan att det endast är du och dina eventuella syskon. Jag förstår det som att det finns en bostadsrätt och bohag. I mitt svar kommer jag utgå från ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB).

Hur fördelas arv när det finns särkullbarn?

Ett äktenskap upphör genom äktenskapsskillnad (skilsmässa) eller när någon av makarna dör (1 kap. 5 § Äktb). Huvudregeln när ett äktenskap upphör är att det ska ske en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). En bodelning innebär att makarnas giftorättsgods läggs samman efter att skulder har dragits bort från det totala värdet och summan delas sedan i två (11 kap. 3 § ÄktB). Med giftorättsgods avses alla tillgångar som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom ingår inte i bodelningen (7 kap. 2 § ÄktB). Det som ska ingå i bodelningen är alltså giftorättsgodset (10 kap. 1 § ÄktB).

Eftersom din far har avlidit ska det i första hand ske en bodelning av giftorättsgodset mellan din far och hans maka och delas lika mellan dem.

Särkullbarn har samma arvsrätt som ett gemensamt barn, men de har rätt att få ut sitt arv från sin biologiska förälder direkt, även om styvföräldern fortfarande är vid livet (3 kap 1 § 1 stycket ÄB). Särkullbarn får dock självmant avstå från sin omedelbara arvsrätt till förmån för efterlevande makan (3 kap. 9 § ÄB). Om ett särkullbarn på grund av basbeloppsregeln inte får sin arvslott direkt, så får den det när den efterlevande makan avlider (3 kap. 2 § ÄB).

Efterlevande makas arvsrätt

Det bör påpekas att det är den avlidnes efterlevande avkomlingar som ärver först enligt den legala arvsordningen. Med avkomlingar avses den avlidnes barn och barnbarn. Din fars avkomlingar är du och dina eventuella syskon och därför har ni arvsrätt (2 kap 1 § ÄB). Alla barnen får lika stor del av arvet och detta innebär att alla avkomlingar får lika stor del av arvet efter bodelningen. Eftersom jag inte vet om det finns några gemensamma barn kan jag inte säga att huvudregeln om att efterlevande make ärver före gemensamma barn är tillämplig (3 kap. 1 § ÄB).

Vad ärver efterlevande makan med stora basbeloppsregeln?

Den stora basbeloppsregeln innebär att efterlevande makan alltid har rätt till att få ut egendom till ett värde av fyra gånger prisbasbeloppet (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Prisbasbeloppet regleras i socialförsäkringsbalken och är 47 600 kr får 2021. Detta innebär att en efterlevande makan under 2021 är berättigad till 190 400 kr under 2021. I de fyra basbeloppen räknas den efterlevande makans eventuella enskilda egendom in och det som denna erhåller från bodelningen. Detta innebär att om beloppet som den efterlevande makan innehar genom bodelningen, arvsrätten för det gemensamma barnen och genom enskild egendom understiger 190 400 kr kommer särkullbarnens direkta rätt till arv påverkas. Detta då den efterlevande makan har rätt att erhålla en del av särkullbarnets arvslott för att komma upp i beloppet om 190 400 kr.

Sammanfattning och vägledning

Särkullbarnen har rätt att få ut sitt arv direkt, men om den efterlevande makan erhåller mindre än 190 400 kr (fyra basbelopp) enligt basbeloppsregeln kommer särkullbarnet ha rätt till efterarv när efterlevande makan avlider. Du skriver i din fråga att den efterlevande makans andel i bostadsrätten är 800 000 kr och bohaget 20 000 kr. Jag antar att detta är det som den efterlevande makan erhåller efter bodelningen. Detta blir totalt 820 000 kr, vilket är över fyra prisbasbelopp. Du och dina syskon borde därför få ut ert arv direkt eftersom den efterlevande makan har mer än fyra basbelopp och för att ni är särkullbarn.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny!

Med vänliga hälsningar,

Jasmin Öykü ÖzdemirRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”