Hur fördelas arv med särkullbarn?

2017-08-31 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej,Vi har en fundering gällande hur arv delas upp efter maka/ make när det finns särkullbarn med i bilden.Jag och min man har två gemensamma barn, han har ett barn sedan tidigare. Vi har ett testamente men jag har inte helt klart för mig vad som ska räknas in i giftorättsgodset vid ett ev. dödsfall.Om min man avlider, Ingår då mina tillgångar med tex. ISK konton med pensionssparande, min bils värde samt mitt övriga personliga sparande, och våra gemensamma barns sparkonton som står på mig i giftorätts godset vid bouppteckningen? Vi har inga gemensamma sparkonton. Jag ser ju helst att mina personliga tillgångar skyddas från att fördelas ut till min makes barn sedan tidigare.Vi har förstått att vid en bouppteckning vid dödsfall fördelas hälften av tillgångarna till kvarvarande maka, men hur fördelas den avlidnes hälft till barnen? Får de tre barnen dela lika på den avlidnes hälft, eller hur ser fördelningen ut?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid en makes bortgång görs alltid en bodelning, (9 kap 1 § Äktenskapsbalk). Då delar man upp alla tillgångar som finns i boet och som ingår i giftorättsgodset, (10 kap 1 § ÄktB.) Giftorättsgods är alla tillgångar och egendom som ni äger som inte är enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB). Din bil och dina personliga tillgångar kommer alltså att tillhöra ert giftorättsgods och är något som delas upp er makar emellan. För att detta ska undantas bodelningen måste denna egendom göras till din enskilda, vilket man gör genom att skriva äktenskapsförord och registrera det hos Skatteverket (7 kap 2 § ÄktB och 7 kap 3 § ÄktB).

Pensionssparande däremot undantas från bodelningen 10 kap 3 § ÄktB) och är alltså inget som du har med i bodelningen. När man har gjort en bodelning så fördelas alltså alla tillgångar ut på båda makarna efter vad ni har rätt till. Om bodelningen görs till följd av din makes bortgång så ska sedan hans kvarlåtenskap, det vill säga hans del av bodelningen fördelas på hans arvingar. Eftersom han har tre barn är de tre hans bröstarvingar och de som är berättigade hans arv (2 kap 1 § Ärvdabalken). Nu framgår det inte exakt vad ni har testamenterat men som utgångspunkt har hans barn rätt till 1/3 var av hans kvarlåtenskap, den så kallade arvslotten. Om det är så att hans kvarlåtenskap är testamenterad till någon annan har hans barn ändå rätt till halva den arvslotten var, dvs laglotten. Eftersom ni var gifta är det dock du som efterlevande make som ärver hans kvarlåtenskap (3 kap 1 § ÄB) istället, eftersom era barn ändå kommer få ta del av hans kvarlåtenskap när du senare dör. Däremot har hans särkullbarn rätt till sin del av arvet direkt, det vill säga 1/3 av hans del efter att bodelning är gjord. Detta särkullbarn kan alltså inte komma att få ta del av din pension och bil om du gör bilen till enskild egendom, eftersom särkullbarnets arv enbart berör pappans kvarlåtenskap.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Carolina Lundh
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?