Hur fördelas arv efter förälder om ett barn avlidit?

2021-04-23 i Arvsskifte
FRÅGA
A och B var gifta och fick barn 1 och 2. A gifter om sig med C. A och C får barn 3 och 4. B avlider. Barn 1 avlider. C avlider. Nu till huvudfrågan. När A avlider så ska ju alla fyra barnen ärva. Dock är barn 1 avlidet sedan tidigare. Ska barn 2 få barn 1s del av arvet - Då dessa var hel-syskon? Dvs arvet delas upp i FYRA delar ......eller ska arvet delas upp i TRE delar - dvs de barn som NU lever?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över hur arv efter en förälder ska fördelas mellan hel- och halvsyskon då ett av syskonen avlidit. Reglerna om arvsrätt finns i ärvdabalken (ÄB). Jag kommer fortsättningsvis utgå från att A inte upprättat något testamente.

Om den som avlidit inte upprättat ett testamente är det den avlidnes närmaste släkt som ska ärva. Hur arvet fördelas regleras i olika arvsklasser och det är den första arvsklassen som i första hand ska ärva den avlidne. Den första arvsklassen utgörs av den avlidnes barn (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Barnen ska då ärva var sin lika stor del från den avlidnes kvarlåtenskap (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Detta är vad som kallas arvslott.

Om en arvtagare har dött ska dennes barn träda i dess ställe enligt något som kallas istadarätten (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Det framgår inte av din fråga om barn 1 under sin livstid fick barn, men om så är fallet är det barnen som ska ärva barn 1:s arvslott. Istadarätten tillkommer endast arvingar i rakt nedstigande led, det vill säga barn, barnbarn och så vidare. Har barn 1 inga egna barn eller barnbarn kommer arvet istället fördelas mellan barn 1:s syskon. Det har då ingen betydelse huruvida syskonen är hel- eller halvsyskon i förhållande till barn 1 då de alla är A:s bröstarvingar. Barn 2, 3 och 4 kommer alltså dela lika på kvarlåtenskapen och deras arvslott blir en tredjedel var.

Värt att nämna är även att barn 3 och 4 innan arvet efter A fördelas har rätt till efterarv efter C, eftersom C vid sin bortgång var gift med A och efterlevande makes arvsrätt går före gemensamma barns arvsrätt (3 kap. 1 § första stycket ÄB). A:s kvarlåtenskap som ska fördelas mellan hans tre bröstarvingar 2, 3 och 4 är alltså vad som kvarstår efter att efterarvet efter C fördelats mellan barn 3 och 4.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sophia Engdahl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (669)
2021-10-11 Styvmors syster tar egendom ur dödsboet - vad gäller?
2021-10-01 Behöver jag jämka för att få laglott?
2021-09-29 Kan skulder ärvas?
2021-09-28 Vad utgör lösöre och vad händer om en dödsbodelägare vägrar att skriva på arvskiftet?

Alla besvarade frågor (96402)