Hur fördelar man tillgångarna på banken vid arvsskifte?

Mor o far var gifta. 2 gemensamma barn, mig o min bror. Pappa hade ett barn innan. Bodde i hyresrätt. Bodelning är gjord o nu ska särkullebarnet få sin lott. Hur fördelar man tillgångarna som finns på banken?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag börja att beskriva bodelningen som sker efter ett äktenskaps upplösande. Vidare kommer jag sedan att beskriva hur den legala arvsordningen ser ut för att slutligen besvara din fråga om hur man fördelar den avlidnes banktillgångar.

Angående bodelningen är Äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig lag. För frågor om arv och arvsskifte är Ärvdabalken (ÄB) tillämplig lag.

Hur görs en bodelning?

När ett äktenskap upplöses ska som huvudregel en bodelning genomföras (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen läggs makarnas giftorättsgods samman och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Det som den avlidna maken erhåller vid bodelningen plus hens enskilda egendom utgör hens kvarlåtenskap. Kvarlåtenskapen är sedermera det som går till arv.

Vem ärver?

Om det inte finns testamente fördelas arvet enligt den legala arvsordningen. Det är den lagstadgade arvsordningen som tillämpas om det inte finns något testamente. Enligt den är det bröstarvingarna, dvs barnen som i första hand ärver (2 kap. 1 § ÄB).

Alla barn tar lika lott (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Det innebär att din fars tre barn ska få samma summa. Särkullbarn har rätt att få ut sin lott direkt. Gemensamma barn inom äktenskapet har rätt att få ut sin del av arvet först när den andra föräldern avlidit. Den efterlevande maken ärver alltså de gemensamma barnens andelar med fri förfoganderätt. När den efterlevande maken avlider har barnen efterarvsrätt från den först avlidne maken (3 kap. 1 § första stycket ÄB).

Viktigt att poängtera är att den efterlevande maken alltid har rätt att erhålla ett belopp om fyra prisbasbelopp. År 2018 motsvarar det 182.000 kr. Om den efterlevande maken inte erhåller den summan vid bodelningen tillsammans med de gemensamma barnens lotter inräknat får särkullbarnet ge vika. Efterlevande makes arvsrätt går före särkullbarnets rätt att få ut arvet direkt (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Om särkullbarnets arv inskränks pga. efterlevande makes rätt får särkullbarnet efterarvsrätt när den efterlevande maken avlider (3 kap. 2 § ÄB).

Hur fördelar man tillgångarna på banken?

Tillgångarna på banken som du beskriver ska läggas samman till den sammanlagda förmögenhetsmassan och delas lika mellan er tre bröstarvingar. Banktillgångarna ingår i er fars kvarlåtenskap och ska fördelas lika mellan er.

När allt lagts samman ska särkullbarnet få ut 1/3 av hela kvarlåtenskapen. Du och din bror kommer inte få ut arvet direkt eftersom er mor kommer att ärva era andelar med fri förfoganderätt. Ni kommer istället att ha efterarvsrätt från er far i er mors kvarlåtenskap när hon avlider.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningarJonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000