Hur driver man in en skuld när man har en dom?

Hej

jag har gjort en anmälan till tingsrätten på en gammal vän till mig som har lånat 50000 kr enligt dokument från min bank. Gjorde nov/dec 2018. jag skulle få totalt 100000 kr när han hade fått sin ersättning. I summan skulle det ingå ränta och en visst vinst till mig. Inkl. omkostnader. Återbetalas senast april månad 2019.

Givetvis så finns det muntliga och mail kontakter oss emellan inom denna period. Han lovad mig att jag skulle få till pengar vid ett flertal tidpunkter, sommaren 2019 anmälde jag detta ärende till kronofogden,

efter flera kontakter med dem, så fick jag inga pengar, min kund sa vid flera tillfällen att han inte hade några pengar för tillfället. Sedan blev det ett ärende på tingsrätten under jan. 2020.

Där vi gjorde upp att kunden skulle inbetala 40000 kr, dvs. senast 1 juni 2020 till mig, vilket jag också fick en skriflig bekräftelse på. Om han inte gjorde detta i tid så skulle mitt krav följas till 100% dvs. han skulle betala mig100000 kr plus utgifter för mig inkl. ränta, så skulle mitt krav på honom förfalla.

Fortfarande inga pengar från honom.

Min fråga är hur går jag vidare med detta ärende.mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan kommer jag att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Fullgörelsetalan eller fastställelsetalan?

Det första du behöver göra är att kolla på vilken typ av dom som tingsrätten utfärdade, det vill säga hur du formulerade din talan. En fastställelsedom (13 kap. 2 § rättegångsbalken) innebär nämligen endast ett fastställande av ett omtvistat rättsförhållande och är således inte i sig indrivbar. Däremot kan en fastställelsedom ha prejudicerande verkan i en senare fullgörelsetalan på så vis att rätten då inte behöver pröva huruvida ett skuldförhållande föreligger igen. En formulering som kan tyda på att det är en fastställelsetalan är om det i domen står något i stil med att "… fastställer att…". Skulle det vara en fastställelsedom kan du väcka en fullgörelsetalan för att få en exekutionstitel, vilket gör skulden indrivbar.

Skulle det istället vara en fullgörelsedom (13 kap. 1 § rättegångsbalken) från början så är skulden indrivbar då du har fått en exekutionstitel. En formulering som tyder på att det är just en fullgörelsedom är om det står "… förpliktigas att utge…" eller liknande. För att få hjälp med att driva in skulden kan du vända dig till Kronofogden. Hur du går till väga kan du finna här.

Sammanfattning

Hur du ska gå till väga beror på vilken typ av dom som du har fått. Är det en fastställelsedom måste du väcka en fullgörelsetalan. Om det är en fullgörelsetalan/när du har fått en fullgörelsetalan kan du vända dig till Kronofogden för att få hjälp med att driva in skulden.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo