Hur delas egendom mellan makar vid skilsmässa?

2020-06-05 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej, jag och min man har om ett par dagar varit gifta i 1 år. Vi flyttade snabbt ihop på hans inrådan och hos oss bor mina två yngre barn med min son som är 22. Vi har inte något äktenskapsförord skrivet men min man hotar nu med skilsmässa och jag ska inte få ett öre säger han. Han gick in med handpenning för hus när vi gifte oss på egen inrådan och tjatade till sig att det skulle gå snabbt. Han ville också vid det tillfället lösa mina skulder som jag hade då "det blir en bättre ekonomi för oss båda". Jag har betalt mycket pengar varje månad men nu när det inte fungerar (han är arg, hotar och har varit fysisk gentemot mig vilket medförde besök och röntgen hos sjukvården). Jag försöker hålla lugnet då mina barn är här men han är fortsatt psykiskt våldsam med krav åt alla håll och kanter. Han tjatade till sig att jag skulle skriva på skilsmässa vilket jag gjorde för en tid sedan men han signade aldrig så den försvann. Nu har han förra veckan signat själv och hotar mig att jag måste skriva på eftersom han inte får någon närhet eller sex från min sida. Han hotar också att jag inte ska få ett öre utan jag ska bara vara tacksam för att han betalat mina skulder. Min fråga är, om jag skriver på, hur kommer det att se ut då? Får jag ingenting?Tack för svar
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Utan att veta så mycket om din situation vill jag börja med att säga att om din man är våldsam mot dig och/eller dina barn har du möjlighet att polisanmäla honom för misshandel (3 kap. 5 § Brottsbalken). Även kvinnofridskränkning (4 kap. 4a § 2 st. Brottsbalken) kan vara aktuellt. Att inte få närhet eller sex från sin partner är aldrig något som berättigar att man beter sig illa mot denne. Med det sagt går jag vidare till din fråga om vad som skulle hända om ni skiljer er.

Betänketid vid äktenskapsskillnad

Enligt 5 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB) måste en skilsmässa där det finns barn under 16 som bor hemma föregås av en betänketid om 6 månader. Detta innebär att om ni skickar in papper om skilsmässa nu så kommer den inte gå igenom förrän efter dessa sex månader har löpt ut. Detta gäller trots att bara du är förälder till barnen.

Huset är giftorättsgods

Eftersom ni inte har något äktenskapsförord kommer Äktenskapsbalkens regler gälla för er beträffande hur er egendom delas vid skilsmässa. Huvudregeln är att all egendom som finns inom äktenskapet är så kallat giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Viss egendom kan dock vara enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Enskild egendom kan uppkomma genom äktenskapsförord, vilket du skriver att ni inte har. Det kan också uppkomma genom att någon av makarna fått en gåva eller erhållit egendom genom testamente/arv med förbehåll att gåvan ska utgöra enskild egendom. Om inget av detta gäller er kommer allt ni båda äger, inklusive huset, ses som giftorättsgods.

Hur delas eran egendom

Det som händer vid en skilsmässa är att er egendom ska delas mellan er genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska allt giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Man har rätt att undanta vissa saker som är för personligt bruk, exempelvis kläder och mindre saker av affektionsvärde (10 kap. 2 § ÄktB). I princip går en delning till enligt följande: först beräknar man hur mycket varje make äger enligt 11 kap. 1 § ÄktB (undantaget för om ni har något som utgör enskild egendom). Sedan görs avdrag för vardera makes skulder enligt 11 kap. 2 § ÄktB. Sedan läggs det som återstår samman (11 kap. 3 § ÄktB) och detta värde delas lika mellan er båda. Detta innebär alltså att du inte kommer gå lottlös.

Räkneexempel på ovanstående

För att lättare förstå det som står ovan ger jag ett fiktivt räkneexempel. Jag utgår här ifrån att ingen av er har någon enskild egendom. Om vi låtsas att du har tillgångar om 100 000 kr och skulder om 50 000 kr och din make har tillgångar om 500 000 kr och inga skulder kommer en uppdelning se ut enligt följande.

Du: 100 000 – 50 000 = 50 000 kr

Make: 500 000 kr

Sammanlagt: 550 000 kr

Detta ska delas mellan er båda, innebärande att du får 275 000 kr och din make 275 000 kr.

Observera att jag här har utgått från att du har skulder nu. Skulder som redan är betalda är irrelevanta, även om din make betalat dessa. Jag skulle betrakta skulderna som han har betalat som en gåva till dig (jfr 8 kap 1 § ÄktB).

Jämkning

En möjlighet som din make kan ha, med tanke på att ni varit gifta relativt kort tid, är att begära en jämkning vid bodelningen (12 kap. 1 § ÄktB). Detta kan komma i fråga om det finns stora skillnader i eran förmögenhet. En jämkning skulle kunna innebära att han får behålla mer av sin del och att du därmed får mindre av honom. Detta är något som bara kommer i fråga i undantagsfall och kommer inte innebära att du inte får någonting. Det kan dock vara bra att känna till att denna regel finns, om det är något han skulle påtala.

Jag hoppas att mitt svar hjälpte dig att få lite klarhet i situationen! Om du behöver hjälp med att reda ut detta ytterligare skulle jag råda dig att kontakta en jurist för att se till att du får det du har rätt till i en eventuell skilsmässa. Lycka till!

Med vänliga hälsningar

Paulina Asplund
Fick du svar på din fråga?