Hur blir det med förälders hus vid bortgång?

Hej!

Min pappa gifte om sig för några år sen och hade mig och mina syskon innan och hon hade några barn sedan tidigare äktenskap också. De har skrivit ett testamente tillsammans att jag och mina syskon ska få ärva vår fars hus och tillgångar om han går bort, likaså om hon går bort, men min fråga är om vi kommer att måsta dela tillgångarna med hennes egna barn ? Vi vill göra allt för att undvika detta och i värsta fall så kanske vi får köpa ut vår fars fru för att skydda det som är vårt ? Finns det nått särskilt man behöver skriva isåfall i testamentet ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvsrätt har först och främst en persons bröstarvingar, det vill säga ens barn (2 kap 1 § Ärvdabalken). Om en person däremot är i ett äktenskap så har den efterlevande maken som utgångspunkt rätt till kvarlåtenskapen (3 kap 1 § ÄB). Men i ert fall så har inte era föräldrar några gemensamma barn, vilket gör att ni som så kallade särkullbarn har rätt till er arvslott, det vill säga del av arvet, direkt vid er pappas bortgång (3 kap 1 § 2 meningen ÄB). Det som sker om er pappa går bort är att det först och främst görs en bodelning, där man delar upp vem som har rätt till vad. Där delar man upp allt giftorättsgods mellan makarna så att de får lika mycket var. All egendom och i princip alla tillgångar är giftorättsgods om de inte uttryckligen gjorts till så kallad enskild egendom istället. Det kan göras om man exempelvis har ärvt något med förbehåll i testamentet att det ärvs som enskild egendom eller genom att man som makar gör ett äktenskapsförord och registrerar det hos Skatteverket.(7 kap 1 § Äktenskapsbalken), (7 kap 2 § Äktenskapsbalk) och (7 kap 3 § ÄktB).

Om egendomen och tillgångarna gjorts om till enskild egendom kommer det alltså inte att ingå i giftorättsgodset som makarna delar upp, utan det hålls utanför bodelningen och faller direkt till hans kvarlåtenskap. Om han sedan valt att testamentera sin kvarlåtenskap till er så kommer detta alltså hållas utanför hans maka och hennes barn. Det som dock är viktigt att veta om är att efterlevande make alltid har rätt att erhålla en summa om 4 gånger prisbasbeloppet efter makens död. Här räknas dock även hennes egna andel från bodelningen samt eventuell egen enskild egendom också in, så det är enbart om hon själv inte har tillgångar som är över ungefär 179 200 kr (berodde på vad prisbasbeloppet är fastställt till den dag det blir aktuellt) som även tillgångar som egentligen testamenterats till er istället tillfaller henne. (3 kap 1 § 2 st ÄB). Om så blir fallet kommer även ni att få en så kallad efterarvsrätt på motsvarande andel av hennes arv i framtiden.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Carolina LundhRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000