Hur behåller man så mycket som möjligt av kvarlåtenskapen efter avliden make?

2019-09-29 i Bodelning
FRÅGA
Min svärdotter har avlidit. En dödsboanmälan håller på att göras. Det finns en vuxen dotter till min svärdotter. Min svärdotter var gift med min son. Begravningskostnaderna har betalats i sin helhet av mig. Min sonhustru har varit sjuk i många år och har inte haft någon form av försörjning utan de har levt på min sons inkomst.Hemmets värde är inte stort, Jag tror att det finns en regel som säger att vid ett sådant här fall kan maken få sitta i "orubbat bo". Om detta finns och det gäller även när det finns särkullsbarn, då undrar jag hur dessa regler ser ut och hur/var begär man detta i så fall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas dem emellan genom bodelning (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Ett äktenskap upplöses bland annat då någon av makarna avlider. Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då dödsfallet inträffade (9 kap. 2 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Vid beräkningen av makarnas andelar i boet ska det från makens giftorättsgods göras en skuldtäckning (11 kap. 2 § ÄktB). Skuldtäckningen innebär att det från makens giftorättsgods avräknas de skulder den har innan likadelningen.

Utgångspunkten när en make avlider är att den efterlevande maken ärver och att eventuella gemensamma barn ärver först vid den efterlevande makens bortgång. När det finns särkullbarn har dessa däremot rätt att få ut sitt arv direkt (jfr 3 kap. 1 § första stycket Ärvdabalken, ÄB). I din sons fall finns det två möjligheter som därav kan vara aktuella. Enligt bestämmelserna i 12 kap. 2 § första stycket ÄktB, kan den efterlevande maken begära att vardera sidan som sin andel behåller sitt giftorättsgods. Bestämmelsen innebär att din son undviker en likadelning enligt beskrivet ovan, och inte behöver dela boet med särkullbarnet. Denna möjlighet är framförallt fördelaktig när den efterlevande maken har betydligt större tillgångar än den avlidna maken. Särkullbarnet kommer i sådana fall att ärva det som finns kvar efter sin avlidna förälder, men din son behöver inte dela med sig av sitt giftorättsgods. Begäran om att vardera sidan ska behålla sin andel finns det inget formkrav för, innebärande att sådan begäran kan ske såväl muntligt som skriftligt. Av bevisskäl kan det vara en god idé att göra det skriftligen och det är tillräckligt att det sker före eller under bodelningsförfarandet.

Den andre möjligheten är bestämmelserna i 3 kap. 1 § andra stycket ÄB, innebärande att den efterlevande maken alltid har rätt att ur kvarlåtenskapen efter den avlidna maken, så långt kvarlåtenskapen räcker, få egendom till ett så stort värde att den tillsammans med egendom som den efterlevande maken erhöll vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom motsvarar fyra prisbasbelopp (f.n. motsvaras det av 186.000 kronor). Rätten att få ut ett värde motsvarande fyra prisbasbelopp går före testamente och särkullbarn, däremot inkluderas det din son erhållit i bodelningen samt vad han har som enskild egendom.

Sammanfattningsvis är det mest fördelaktigt för din son, om han har större andel giftorättsgods än sin avlidna fru, att åberopa bestämmelsen i 12 kap. 2 § ÄktB. Motsvarar hans andel inte fyra prisbasbelopp har han även rätt att få ut egendom av ett värde upp därtill.

Det kan i många fall vara svårt att själv upprätta en bodelning, framförallt när man som i din sons fall, vill ha den så fördelaktig som möjligt. Min rekommendation är därför att din son anlitar en jurist som hjälper till med upprättandet av bodelning och som företräder honom om det skulle bli en tvist med särkullbarnet. Lawlines jurister har lång erfarenhet av bodelningar, för det fall att du/ni önskar hjälp av en av våra jurister, eller om något i svaret är oklart, är du varmt välkommen att återkomma till mig för frågor eller kostnadsförslag. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2557)
2020-07-10 Vem betalar för bodelningsförättaren?
2020-07-08 Påverkar ingående av nytt äktenskap en pågående bodelning?
2020-07-03 Hur räknar vi ut bodelningslikviden vid partiell bodelning?
2020-07-01 Bodelning när ena maken har ett lån

Alla besvarade frågor (81795)