Hur ärver sambor varandra? Och vad blir konsekvenserna om man gifter sig men inte har gemensamma barn?

Hej!

Min sambo har 2 barn, jag inga.

Vi äger ett hus gemensamt men har inte skrivit nånting så vad händer om han går bort, får jag inget?

Om vi gifter oss är det så att vi då hade delat hans halva del på huset på 3? Ärver isf hans barn även pengar som jag har på mitt egna bankkonto? Jag har betalt mer av möbler o dyl men får jag behålla det?

Många frågor o funderingar....

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är av arvsrättslig karaktär och regleras i ärvdabalken (ÄB), sambolagen, och äktenskapsbalken (ÄktB).

Om din man skulle gå bort

Om man är gift och har gemensamma barn ärver maken barnens arvslotter med fri förfoganderätt och barnen får sedan rätt till efterarv när den efterlevande maken dör (3 kap. 1 § och 3 kap. 2 § ÄB). Om man är gift och inte har gemensamma barn ärver dock inte den efterlevande maken utan det är i första hand bröstarvingarna, alltså barnen, till den avlidne som får ärva (2 kap. 1 § ÄB). För sambor gäller att de inte ärver varandra överhuvudtaget. I detta fallet kommer alltså din mans barn att ärva honom om han skulle avlida. Du skriver att ni gemensamt äger huset, alltså är enbart halva huset hans egendom. Detta innebär att vid ett dödsfall kommer hans barn att få ärva hans halva av huset medan du fortfarande står som ägare till den andra halvan. Barnen kan ju bara ärva hans egendom, inte din. Det finns dock en möjlighet för dig i egenskap av sambo att få ut två prisbasbelopp av samboegendomen vid ett eventuellt dödsfall (18 § andra stycket sambolagen). Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag om de inköpts för gemensamt bruk (3 § sambolagen).

Om ni skulle gifta er

Om ni gifter er blir det som jag beskrev ovan fortfarande så att hans barn kommer ärva honom eftersom ni inte har några gemensamma barn (2 kap. 1 § ÄB). Det innebär dock inte att de får tillgång till din egendom, de ärver bara hans egendom. De kommer alltså få hans del av huset, hans banktillgodohavanden osv. Din egendom är fortfarande din egendom. Om ni är gifta måste dock en bodelning göras vid dödsfallet (23 kap. 1 § ÄB). Vid en bodelning delas giftorättsgodset lika mellan makarna (9 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgodset är allt som inte är enskild egendom och det är det som ingår i en bodelning (7 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan göras enskild genom äktenskapsförord eller genom villkor i gåva eller testamente (7 kap. 2 § ÄktB). Den egendom som tillkommer din man efter bodelningen kommer ingå i arvsskiftet. Om du har mer egendom än din make (som är giftorättsgods) kommer alltså en viss del av din egendom tillfalla arvet efter din man. Om du vill vara på den säkra sidan att detta inte ska inträffa är det en bra idé att upprätta ett äktenskapsförord som gör egendomen enskild.

Basbeloppsregeln

Du har som efterlevande make rätt att få behålla fyra prisbasbelopp ur kvarlåtenskapen (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Man räknar då ihop vad man fått ut från bodelningen och vad man har som enskild egendom och har man inte kommit upp i över fyra prisbasbelopp då så får man erhålla det ur kvarlåtenskapen efter den avlidne maken.

Sammanfattning

Som sambo ärver du ingenting, du kan dock få behålla samboegendom till ett värde av två prisbasbelopp. Där har du en möjlighet att exempelvis behålla möbler och dylikt. Inte heller om ni skulle gifta er har du arvsrätt eftersom ni inte har några gemensamma barn. Det är din mans barn som kommer ärva hans egendom. Huset äger ni gemensamt och den praktiska lösningen blir antagligen att du kommer få köpa ut hans barn för att kunna bo kvar, alternativt försäljning av huset och du tvingas flytta samt att ni delar på försäljningsintäkten. Om ni gifter er och din man skulle avlida kommer en bodelning att göras först där all egendom som är giftorättsgods delas lika mellan dig och din man. Din mans del tillfaller sedan dödsboet och kommer ingå i arvsskiftet.

Avslutande råd

För att komma runt den legala arvsordningen kan man upprätta ett testamente där man föreskriver annat. Där kan man exempelvis skriva in att ens sambo ska ärva ens andel av bostaden och bohaget. Det finns vissa formkrav vid upprättande av testamente (10 kap. 1 § ÄB). Dessa är bl.a:

Skriftlighet.Två vittnen bevittnar testamentsskrivandet samtidigt.Underskrift av testatorn.

Det finns även vissa begränsningar i vem som får bevittna ett testamente, man får exempelvis inte vara under 15 år, lida av psykisk störning eller vara den som testamentet är till förmån för (10 kap. 4 § ÄB).

Hoppas detta var till hjälp för dig. Har du fler funderingar kan du kontakta vår juristbyrå. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08 533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00.

Linn LindelöfRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning