Hur ärver adopterade barn?

2019-10-06 i Adoption
FRÅGA
Hej!Jag är en frånskild man på 75 år. I mitt äktenskap adopterade jag min hustrus dotter 1972 vilket min dåvarande maka önskade och samtyckte till. Dottern var då 8 år gammal. Ärver min adopterade dotter även sin biologiska mor? Har läst: "Den som blir bortadopterad har inte kvar någon arvsrätt från sin biologiska mor". Är detta riktigt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag tolkar din fråga rätt så har din hustru ett barn sedan innan ert äktenskap som du inte är biologisk far till. Du har sedan adopterat din makas barn medan ni var gifta. I mitt svar kommer jag att utgå från dessa förutsättningarna. Om de skulle vara felaktiga får du gärna ställa en till fråga.

Vad gäller vid adoption?

Huvudregeln vid adoption är att barnet ska anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina biologiska föräldrar. Av detta följer att barnet inte har någon arvsrätt från sina biologiska föräldrar utan istället från sina adoptivföräldrar.

Om däremot en make eller sambo har adopterat den andra makens eller sambons barn gäller inte huvudregeln ovan fullt ut. Om en make adopterat den andra makens barn ska den som har adopterats anses som makarnas gemensamma barn (4 kap. 21 § första stycket föräldrabalken). Vid adoption av den andra makens barn innebär det att barnet har arvsrätt både från sin biologiska förälder (den ena maken) och av adoptivföräldern (den andra maken).

Sammanfattning

Om du adopterat din makas barn medan ni var sambor eller gifta ska barnet anses som ert gemensamma barn. Det innebär att barnet i så fall ärver både från dig som adoptivfar och från sin biologiska mor om du adopterade inom samboskapet/äktenskapet. Barnet har däremot inte arvsrätt från sin andra biologiska förälder, utan bara från sin biologiska mor och dig som adoptivförälder.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (531)
2020-07-05 Vilken förälder ska jag ärva efter adoption?
2020-07-03 Hur ska man gå tillväga för att få ut handlingar om en adoption?
2020-06-30 Vad händer vid adoption av vuxen?
2020-06-29 Samtycke vid adoption av vuxna barn

Alla besvarade frågor (81795)