Hot mot hund

FRÅGA
Hej, jag och min son är ute på promenad med våra tre hundar (ärkänt snälla raser), och möter en man som efter att min sons hund skällt mot honom hotar att sparka ihjäl hans hund. Vi tog väldigt illa vid oss och vi hade båda svårt att släppa detta. Ska sägas att sonens hund (labrador) är lite svårtyglad men ytterst snäll. Sonen går ALLTID åt sidan för att lämna plats åt andra människor och hundar. Mina hundar är små 2 1/2 och 8 kg tunga och ALDRIG aggresiva mot andra människor. Vad kan man göra åt detta ? Ska man bara behöva svälja detta?!Mvh Christer med son
SVAR

Hej, jag och min son är ute på promenad med våra tre hundar (ärkänt snälla raser), och möter en man som efter att min sons hund skällt mot honom hotar att sparka ihjäl hans hund. Vi tog väldigt illa vid oss och vi hade båda svårt att släppa detta. Ska sägas att sonens hund (labrador) är lite svårtyglad men ytterst snäll. Sonen går ALLTID åt sidan för att lämna plats åt andra människor och hundar. Mina hundar är små 2 1/2 och 8 kg tunga och ALDRIG aggresiva mot andra människor. Vad kan man göra åt detta? Ska man bara behöva svälja detta?! Mvh Christer med son

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt min uppfattning av din fråga är din fundering huvudsakligen om du har möjlighet att göra någonting åt personen som hotar med att sparka ihjäl din hund. Jag kommer i mitt svar utgå från att det möjligtvis kan röra sig om olaga hot enligt 4 kap 5 § Brottsbalken och kommer således att gå igenom de kriterium som ställs för att det ska röra sig om ett sådant brott.

Rättens syn på hundar

Det är av vikt att först och främst redogöra för hur rätten ser på hundar och andra sällskapsdjur innan man går vidare och redogör huruvida det kan röra sig om ett olaga hot. Djur ses som en typ av egendom, det är således en "sak". Till detta finns dock inget lagrum utan kan utläsas av 1 kap. 1 § Jordabalken som fastställer vad som utgör fast egendom, allt annat är att räkna som lös egendom, detta innefattar även djur.

Olaga hot

Olaga hot regleras i 4 kap. 5 § BrB och innebär i sin konkreta form att den som hotar annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen säkerhet till bland annat egendom gör sig skyldig till olaga hot. Detta kan till synes vara en enkel bestämmelse, vilket inte är fallet och det råder ett högt beviskrav. Jag kommer här nedan att redogöra för de olika kraven var för sig.

För det första krävs att man hotar någon om en brottslig gärning. Detta innebär att hotet som personen uttalar i sig ska innehålla ett hot om en gärning som är brottslig. Den naturliga frågan är därmed om det är brottsligt att hota om att sparka ihjäl en hund. Detta kan besvaras jakande med stöd i 16:3 BrB där brottet är djurplågeri och innebär att någon vanvårdar eller på annat sätt otillbörligen utsätter djur för lidande. Eftersom vi tidigare konstaterade att hunden är en "sak" kan den brottsliga gärningen även bestå i skadegörelse enligt 12 kap. 1 § Brottsbalken, där man gör sig skyldig till brottet om man förstör eller skadar egendom som man inte har rätt till. Sammanfattningsvis kan man konstatera att det föreligger ett hot om en brottslig gärning.

Det andra kravet är att hotet ska vara ägnat att framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till egendomen. Denna formulering ställer krav på att hotet helt enkelt ska framstå som allvarligt menat för den som blir hotad. I bedömningen beaktar man bland annat de faktiska förhållandena, sättet som hotet kom till uttryck på och parternas relation till varandra. Det bör förövrigt i regel vara hot om ett brott som inte bedöms vara lindring. Med den information som framkommer i frågan kan jag inte en prognos av hur en beslutsfattare skulle döma i fallet.

Jag skulle däremot rekommendera dig att göra en polisanmälan kring händelsen då det kan röra sig om ett olaga.

Har du fler funderingar eller frågor tveka inte att åter vända dig till oss på Lawline.

Vänligen,

Lina Salem
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1164)
2021-04-30 SEXUELLA TRAKASSERIER I SKOLAN
2021-04-29 Skillnad mellan grov kvinnofridskränkning respektive grov fridskränkning?
2021-04-29 Hur kan jag få mitt ex att sluta kontakta mig?
2021-04-29 Finns det ett brott som heter "terrorhot"? Vad krävs för att dömas för det brottet?

Alla besvarade frågor (92024)