FrågaKÖPRÄTTKöplagen18/04/2019

Häva köp av piratkopierade skor

Jag beställde ett par skor på nätet För några dagar sen av en privatperson. När jag hämtade ut de visade sig det att det var piratkopior. Jag frågade experter inom området och intygade att de inte var äkta. Sedan pratade jag med säljaren om att få skicka tillbaka skorna och få tillbaka pengarna. Eller få en ersättning. Säljaren nekade direkt. Borde jag polisanmäla händelsen nu? Så jag tolkar köpeslagen borde jag få ersättning eller få skicka tillbaka skorna.

Tack på förhand!

MVH Fredrik

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Som du själv redan varit inne på är det köplagen som är tillämplig, vilket framgår av 1 § Köplagen (alla hänvisningar är till köplagen om inget annat anges). Jag har dragit samma slutsats som du, dvs. att du mycket riktigt har rätt att skicka tillbaka skorna och få pengarna tillbaka. En redogörelse för hur jag har kommit fram till det följer nedan. Immaterialrättsliga frågor (varumärkesintrång m.m.) har jag dock lämnat därhän.


Fel

Det finns många grunder för att häva ett köp. Fel i varan är ett av dem. Det framgår av 39 § att du får häva köpet p.g.a. fel, om felet är av väsentlig betydelse och säljaren insett eller borde ha insett detta, men innan jag går in på det är det på sin plats att först utreda om de piratkopierade skorna över huvud taget är att anse som felaktiga i köplagens mening. Förutsättningarna för att en vara ska anses felaktig återfinns i ditt fall i 17 § 3:e stycket eller i 18 § 1:a stycket. Det sistnämnda lagrummet blir aktuellt om du köpt skorna sedan de marknadsförts, t.ex. i en annons på Blocket eller på något annat sätt. Det förstnämnda lagrummet är mer av en slasktratt för varor som är felaktiga i något annat avseende än vad som framgår av köplagen. Vilket av dessa lagrum som blir tillämpligt i ditt fall är mindre intressant. Huvudsaken är att något av dem blir det. Enligt mig avviker ett par piratkopior i vart fall ifrån vad du med fog kunnat förutsätta vid köpet. Skorna är därför felaktiga. Denna slutsatsen har jag dragit med följande förbehåll: säljaren har inte lämnat någon information om att skorna varit piratkopior, priset har inte varit alldeles för lågt, samt att du inte på något annat sätt har kunnat misstänka att skorna varit kopior.

Det finns vissa andra förutsättningar som måste vara uppfyllda för att du ska kunna åberopa att skorna är felaktiga, men jag finner det inte nödvändigt att gå igenom allt. Exempelvis får du enligt 20 § inte såsom fel åberopa vad du måste antas ha känt till vid köpet, men jag utgår som nämnt ifrån att du naturligtvis haft uppfattningen att skorna varit äkta.


Påföljder vid fel

Enligt 30 § får du vid fel kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Något skadestånd lär det dock inte bli fråga om i detta fallet, eftersom jag inte kan se hur du lidit skada. Avhjälpande kommer inte heller på fråga, eftersom felet inte kan avhjälpas. Däremot skulle en omleverans kunna bli aktuell. En omleverans innebär i det här fallet att säljaren under vissa omständigheter kan förpliktas leverera ett par äkta skor. Jag antar dock att du inte vill ha med honom att göra längre. Därför kommer jag inte gå igenom möjligheterna att kräva omleverans. Om jag har fel i detta antagande är du välkommen att meddela mig om det i kommentarsfältet nedan. I annat fall återstår bara, som nämnt, hävning enligt 39 §. Att felet varit av väsentlig betydelse för dig, och att säljaren åtminstone borde insett det, är uppenbart. Du har alltså rätt att häva köpet. När man häver ett köp går prestationerna åter, dvs. säljaren får tillbaka sina piratkopior och du får tillbaka dina pengar.

Jag rekommenderar att du så fort som möjligt meddelar säljaren att du häver köpet. Skulle han motsätta sig en återgång av era prestationer finns påtryckningsmedel. Dessa påtryckningsmedel är handräckning hos Kronofogden i första hand, och tingsrätten i andra hand. Hur man utnyttjar dessa påtryckningsmedel är dock ämnet för en annan fråga.


Ett alternativ

Det lär knappast ha någon praktisk betydelse, men jag vill ändå nämna att det finns ett annat sätt att se på saken. Istället för att anse dina skor vara felaktiga, kan man istället hävda att man inte fått varan alls. Om man beställt ett par märkesskor, men får hem piratkopior, har man ju egentligen inte fått ett par felaktiga märkesskor. Man har ju inte fått märkesskor alls. Det blir då en fråga om dröjsmål istället för fel. Påföljderna vid dröjsmål är dock i stort sett likadana som vid fel, och lär som nämnt knappast vara av praktiskt betydelse i ditt fall.


Polisanmälan behövs inte

Att sälja piratkopior under förespeglingen att varorna är äkta kan vara bedrägeri enligt 9 kap. 1 § brottsbalken. Huruvida säljaren gjort sig skyldig till bedrägeri i ditt fall vet jag dock inte. Det är exempelvis oklart om säljaren känt till att skorna varit kopior. Hur som helst har bedrägeriets vara eller icke vara ingen inverkan på dina möjligheter att få tillbaka dina pengar. Jag får intrycket av att det först och främst är dina pengar du är intresserad av, och jag känner mig därför bekväm med att avsluta mitt svar här.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga, och lycka till!

Jesper EngRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”