Häva köp av larmsystem med kamera

2021-07-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej,Jag har köpt ett larmsystem av ett larmföretag, där vid köpet avtalats om bland annat en HD utomhuskamera. Kameran var viktigt för oss då vi har utsatts för trakasserier tidigare. Allt skulle monteras vid en och samma tillfälle.När monterören kommer och skulle montera larmet, var inte kameran med. Han säger då att kameran är svårt att få tag i och han vet inte när den kan leverareas.Detta hände för ca ett halvt år sedan. När jag ringer säljaren om kameran, säger säljaren att han ska höra med sin chef. Det hände ca 2–3 månader sedan, varpå ringer hans chef upp mig dagen efter. Vi kommer överens med mig om att han kommer ut nästkommande torsdag och monterar larmet upp själv. Samtalet är inspelat. Han dyker inte upp och ringer inte heller tillbaka. Jag har skickat e-post båda till företagets info- och chefens e-postadress om att de får 30 dagar på sig att leverera kameran. Denna tidsfrist har inte gått ut ännu.Hela larmet kostade 41 000 kr (med montering) och enligt kvittot är kameran värt ca 3900 kr. Jag betalade hela summan via ett kreditbolag. (kunde ha betalat månadsvis, men valde att betala allt).Nu till frågan.Kan jag häva hela köpet efter min tidsfrist har gått ut för kameran?Kan jag polisanmäla företaget för bedrägeri?Om jag kan häva köpet, måste jag driva ärendet hos tingsrätten själv?Kan jag använda den monterade larmet under tiden?Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken lag gäller?

I detta fall har ett avtal ingåtts som innebär att näringsidkaren både ska tillhandahålla en lös sak och utföra en tjänst. Frågan blir om reglerna i konsumentköplagen (härefter KKöpL) eller konsumenttjänstlagen (härefter KtjL) ska gälla. Konsumenttjänstlagen är tillämplig när en näringsidkare utför en tjänst åt en konsument som innebär bl.a. "arbete på fast egendom" (1 § 1 st. 2 p. KtjL). Däremot gäller lagen inte vid installation, montering eller annat arbete som en näringsidkare utför för att fullgöra ett avtal om köp av en lös sak (2 § 1 st. 2 p. KtjL). En tjänst, som endast innebär en biförpliktelse för näringsidkaren i samband med ett köp av en lös sak, omfattas inte av konsumenttjänstlagen. För att avgöra om det är ett avtal om tjänst eller köp ska hänsyn tas till värdet av tjänsten respektive godset samt huruvida erforderliga kunskaper och färdigheter krävts vid installationen eller särskild utrustning. Dessutom hur enkelt den lösa saken kan frigöras efter installationen och därmed behålla sin identitet (jfr NJA 2001 s. 138). Jag tolkar det som att tjänsten har utförts i syfte att fullgöra köpet (en biförpliktelse). Tjänsten har med andra ord inte utgjort den "övervägande delen" av näringsidkarens förpliktelse. Dessutom är det troligt att utrustningen har kostat mer än installationen. Det har inte heller krävs särskilt avancerade kunskaper eller färdigheter vid installationen. Därmed gäller konsumentköplagen.

När ska kameran avlämnas?

I första hand ska varan avlämnas enligt det avtal som ingåtts mellan parterna (5 § KKöpL). I detta fall har ni troligen kommit överens om att kameran skulle avlämnas den dag då övrig utrustning installerades. Det har inte skett. Därefter kom du överens med chefen om att kameran skulle tillhandahållas och monteras en torsdag för 2–3 månader sedan. Det har inte heller skett. Företaget har uppenbarligen inte avlämnat varan i tid.

Säljaren är i dröjsmål

Eftersom säljaren inte har avlämnat kameran enligt avtalet och detta inte beror på dig som köpare är säljaren i dröjsmål (9 § KKöpL). När säljaren är i dröjsmål får du som köpare välja mellan att kräva att säljaren fullgör köpet och att häva köpet (10 § KKöpL).

Häva köpet

Du får häva köpet om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för dig. Eftersom du väntat i drygt ett halvår talar detta för att dröjsmålet är av väsentlig betydelse. Du har också rätt att häva köpet om säljaren meddelar dig att de inte kommer att avlämna varan (13 § KKöpL). Min bedömning är du har goda förutsättningar för att häva köpet. Däremot har du som köpare krävt att säljaren avlämnar varan inom en bestämd tilläggstid (30 dagar). När köparen lämnat tilläggtidstid får köparen häva köpet om varan inte avlämnas inom tilläggstiden. Du kan därför häva köpet när tilläggstiden löpt ut. Medan tilläggstiden löper får du endast häva köpet om säljaren meddelar att de inte kommer att fullgöra köpet inom denna tid (13 § KKöpL).

Det är viktigt att du meddelar säljaren om att du vill häva köpet i god tid (15 § KKöpL). Jag rekommenderar dig att meddela säljaren att du vill häva köpet om kameran inte avlämnas inom tilläggstiden.

Polisanmäla företaget för bedrägeri?

För att en person inom företaget ska kunna dömas för bedrägeri krävs det att personen har vilselett dig till handling som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde (9 kap. 1 § brottsbalken). I detta fall har gärningsmannen fått vinning genom att du betalat ett större belopp till företaget. Du har också orsakats ekonomisk skada eftersom du inte fått kameran för pengarna. Det svåra blir dock att bevisa att personen har vilselett dig till köpet, dvs. att gärningsmannen uppsåtligen har bedragit dig. Eftersom företaget ignorerar dig och inte dyker upp enligt avtalet tyder det på att företaget vilselett dig. Eftersom du har sparat bevisning kan det vara fördelaktigt att polisanmäla händelsen i synnerhet om företaget fortsatt ignorerar dig som köpare.

Driva ärendet hos tingsrätten själv?

Ett ärende kan vanligtvis lösas utan att det tas till domstol. Det kan finnas möjlighet att kontakta ARN och konsumentombudsmannen. Min rekommendation är att kontakta en jurist som kan hjälpa dig. Det finns möjlighet att ta hjälp av en av våra duktiga jurister som kan bistå med att upprätta en korrekt reklamation åt dig samt upprätta ett ekonomiskt kravbrev till motparten.

Använda det monterade larmet under tiden?

Det finns inget i konsumentköplagen som hindrar dig att använda larmet till dess att köpet är hävt. Du kan därför använda larmet under tilläggstiden. Däremot kan du komma att behöva betala skälig ersättning, såvida du har haft nytta av varan (44 § KKöpL).

Ytterligare rådgivning

Om något behöver förtydligas eller om du är intresserad av ytterligare hjälp från en av våra duktiga jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås på mathias.nilsson@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skicka gärna in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1280)
2021-09-19 Går det att ångra köp i butik med stöd av konsumentköplagen?
2021-09-19 Försenad leverans av bil och bilutrustning
2021-09-14 Kan säljaren behålla handpenningen vid en avbeställning?
2021-09-14 Hur ska jag gå till väga för att häva ett köp av en båtmotor?

Alla besvarade frågor (95732)