FrågaKÖPRÄTTKöplagen22/03/2019

Häva bilköp av privatperson då bilen inte går att köra?

Köpt en bil på Blocket, tyvärr betalat i förskott, det visar sid att bilen är så låg, att den inte går att köra.. ville upphäva köpet, men förre ägaren vägrar... vad ska jag göra?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När man som privatperson har köpt en bil av en annan privatperson gäller inte Konsumentköplagen vilket innebär att man inte har samma rättigheter som om man skulle ha handlat av ett företag. Vid köp mellan privatpersoner gäller istället Köplagen (KöpL) till den del köparen och säljaren inte kommit överens om något annat, 3 § KöpL. Om ett från lagen avvikande avtal gäller mellan köparen och säljaren gäller istället det i första hand, eftersom KöpL inte är tvingande. I mitt svar kommer jag dock utgå från vad som gäller enligt KöpL.

Felaktig vara

En vara är felaktig om den inte stämmer överens med vad som följer av avtalet avseende kvaliteten, till exempel. Vidare ska varan vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används. Detta framgår av 17 § KöpL.

Om säljaren säljer en begagnad bil i "befintligt skick" säljs bilen med eventuella brister och slitage, vilket innebär att säljaren därmed fråntar sig ansvar för sådant. Bilen ska dock ändå anses felaktig, trots förbehåll, om:

Den inte stämmer överens med uppgifter som säljaren lämnat.

Om säljaren undvikit att berätta något väsentligt rörande bilens egenskaper eller användning som säljaren borde ha känt till, till exempel dolt en allvarlig skada.

Om bilen är i väsentligt sämre skick än vad köparen med fog kunnat förutsätta med hänsyn till priset och övriga omständigheter, 19 § KöpL.

Köparens undersökningsplikt

Vid privatköp av bil ska man som köpare undersöka bilen noggrant innan köpet. Man kan nämligen inte klaga på sådana fel man antas ha känt till innan köpet. Man kan heller inte klaga på fel man borde ha upptäckt vid en eventuell undersökning av bilen, 20 § KöpL. Detta gäller dock inte om säljaren handlat i strid mot tro och heder.

Att handla i strid mot tro och heder skulle, till exempel, kunna vara att säljaren medvetet undanhåller information om ett väsentligt fel på bilen i hopp om att köparen ska genomföra köpet ändå eller om säljaren försäkrar köparen om att allt är i sin ordning trots sådant fel.

Reklamation och Påföljder

För att få åberopa fel i bilen måste man meddela säljaren om det fel man önskar göra gällande inom skälig tid från det att man märkt eller borde ha märkt felet, 32 § KöpL. Den yttersta tidsgränsen för detta är två år från det att man tog emot bilen.

För det fall säljaren kan hållas ansvarig för fel i vara kan olika påföljder göras gällande, till exempel avhjälpande, prisavdrag eller hävning av köpet, 30, 34, 37 §§ KöpL. Det är i första hand avhjälpande som kan göras gällande, är inte det möjligt eller sker det inte inom skälig tid kan prisavdrag eller hävning aktualiseras.

Vad gäller i detta fall?

Eftersom den bil du köpt inte är körduglig talar det för att det föreligger fel i vara, även om det skulle finnas ett eventuellt förbehåll från säljarens sida, i lagens mening. Som nämnt har dock den som köper en bil av en annan privatperson en undersökningsplikt och kan alltså inte klaga på sådana fel man borde ha upptäckt vid en undersökning av den. Huruvida du kan åberopa fel i vara eller inte beror således på om felet är sådant att det inte borde ha upptäckts vid en undersökning av bilen, eller om säljaren handlat i strid mot tro och heder. I detta fall verkar dock felet vara ett sådant som bör ha upptäckts vid en undersökning av bilen. Avgörande blir alltså om säljaren i detta fall har handlat i strid mot tro och heder, till exempel medvetet undanhållit viktig information om bilens körduglighet eller försäkrat dig om att allt var i sin ordning med bilen trots kännedom om att den inte ens var körduglig. Jag behöver dock mer information för att kunna besvara det.

Vad som gäller för dig i denna situation kan jag tyvärr inte närmre besvara utifrån den information jag har, det ovan nämnda är i vart fall vad som gäller enligt KöpL. Vid tvist mellan en köpare och en säljare som är privatpersoner är det till Tingsrätten man får vända sig om man vill ta tvisten vidare. Viktigt att tänka på är dock att en process i domstol kan leda till höga kostnader, varför det i sådant fall är bra att anlita ett ombud.

Hoppas svaret gett någon klarhet i frågan och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Amanda KeithRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo