FrågaÖVRIGTPUL/GDPR15/02/2022

Har skolan brutit mot sekretesslagen genom att kontakta min förälder trots att jag är 18?

Jag går 2an på Gymnasiet och är 18 år gammal. På grund av att jag understimulerats i skolan med höga betyg har jag anmält frånvaro och istället gått på utbildningar, arbetat utanför gymnasiet. Jag närvarar fortfarande på en majoritet av lektionerna samt närvarar på alla prov. CSN har fråntagits vilket är fullkomligt förståeligt.

Däremot har de nu skickat ( utan min tillåtelse ) en närvarolista till min vårdnadshavare. Trots att jag fyllt 18 år. Jag undrar därför om skolan brutit mot sekretesslagen genom att kontakta min förälder trots att jag är 18.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du vill veta om din skola har brutit mot sekretesslagen genom att kontakta din förälder trots att du är arton. För att besvara din fråga kommer Skollagen, Föräldrabalken (FB) och Offentlighet- och sekretesslagen (OSL) att användas.

Eftersom du är över arton år är du inte längre klassad som ett barn enligt lag vilket betyder att du inte längre har någon skolplikt (7 kap 2 § Skollagen). Då du är över arton år är du myndig och kan själv råda över egendom och sluta avtal osv. Du har bestämmanderätt över dig själv (9 kap 1 § och 6 kap 11 § FB). Du har då rätt att få relevanta dokument skickade till dig och inte din vårdnadshavare.

Offentlighetsprincipen och sekretess

Jag uppfattar det som att din skola är kommunal och därmed blir offentlighetsprincipen användbar. Det betyder att allmänna handlingar är offentliga, vem som helst kan ta del av dem, så länge de inte begränsas av sekretess (2 kap 15 § Tryckfrihetsförordningen). Sekretess gäller inom gymnasiet gällande uppgifter om en enskilds personliga förhållanden (23 kap 2 § 1 stycket OSL). Men dessa uppgifter ska beröra psykologiska, psykosociala eller specialpedagogiska insatser. Uppgifterna får endast röjas om det kan göras utan men för den enskilde, dvs du i detta fallet (23 kap 2 § 1 stycket OSL). Närvarolista klassas inte som insatser av psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk form. Utifrån det är dokumentet inte sekretessbelagt och skolan kan därför inte hållas ansvarig för att ha delgivit din vårdnadshavare listan.

Om det däremot är så att det förekommer personliga uppgifter på dokumentet, såsom namn och adress, och dessa är skyddade har skolan brutit mot sekretessen (16 § Folkbokföringslagen. 22 kap 1 § OSL). Att uppsåtligen lämna ut sekretessbelagda uppgifter är ett brott enligt 20 kap 3 § Brottsbalken.

Läs gärna mer om skyddade uppgifter på skatteverket.se

Hoppas detta besvarar din fråga!

Med vänlig hälsning

Olivia LövgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Övrigt och PUL/GDPR? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”