Har jag rätt till uppsägningslön när jag blivit uppsagd från timanställning?

Hej! Jag har en fråga angående min förra anställning. Jag har arbetat inom en restaurang, haft ett anställningsavtal där det står att jag är timanställd. Det står även i avtalet att båda parterna alltså jag samt arbetsgivaren har två veckors uppsägningstid.

Men nu fick jag ingen förvarning eller liknande utan behövde gå samma dag som jag fick informationen. Min fråga är då har jag rätt till ersättning för de här två veckorna som min arbetsgivare struntade i att jag hade som uppsägningstid. Det finns inget schema att utgå ifrån framåt då han alltid gör det i sista sekund en vecka framåt.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga ska vi kika i anställningsskyddslagen (LAS).

Anställningsform

Utifrån din fråga framgår inte vilken typ av anställningsform du har. De anställningsformer som finns är tillsvidareanställning (4 § LAS), allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsanställning (5 § LAS).

Att du är timanställd är alltså inte en anställningsform utan reglerar snarare hur lönen utbetalas. Ofta är timanställning en allmän visstidsanställning med timlön.

Du behöver kolla i ditt anställningsavtal vad det står om just din anställningsform. Det är nämligen av stor betydelse.

En tillsvidareanställning kan nämligen sägas upp om det föreligger saklig grund för uppsägning (4 § andra stycket jämte 7 § LAS). Det gäller dock inte andra anställningsformer. Om du alltså har en tidsbegränsad anställning, exv en allmän visstidsanställning, kan denna som utgångspunk inte sägas upp. Istället avslutas anställningstiden på det i anställningsavtalet angivna slutdatumet (4 § andra stycket LAS).

Du skriver dock att det i anställningsavtalet framgår att du och arbetsgivaren har en ömsesidig möjlighet att säga upp anställningen. Det är då det som gäller.

Intermittent anställning

Det är dock ganska vanligt för denna typ av arbete att man har en så kallad intermittent anställning. Det betyder i praktiken att varje tillfälle du jobbar räknas som en ny allmän visstidsanställning. Vad som utmärker en intermittent anställning är att du har rätt att säga nej till ett arbetspass när arbetsgivaren erbjuder dig arbete. När man har en sådan anställning har man ingen uppsägningstid, eftersom man inte anses vara anställd de dagar man inte arbetar.

Uppsägningslön

Om det dock i stället är så att du blir schemalagd utan att ha möjlighet att säga nej till ett arbetspass, så rör det sig inte om en intermittent anställning utan istället en tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning. Då gäller er avtalade uppsägningstid om två veckor och du har då rätt till uppsägningslön under uppsägningstiden (12 § LAS).

Avslutning och råd

Jag vet alltså inte vilken anställningsform du har. Utifrån din fråga skulle jag dock ana att du har en sådan intermittent anställning, vilket då innebär att du då inte har rätt till uppsägningslön eftersom anställningsförhållandet anses avlutas vid varje arbetspass slut, och påbörjas när du påbörjar ett arbetspass.

Har du dock en viss sysselsättningsgrad angiven i anställningsavtalet har du rätt till uppsägningslön (12 § LAS). Om du inte får det kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig till dig (38 § LAS).

Jag skulle alltså råda dig att kolla i anställningsavtalet. Har du en angiven sysselsättningsgrad har du rätt till uppsägningslön. Du kan du kräva arbetsgivaren på skadestånd om du inte får uppsägningslön. Jag råder dig då att kontakta en jurist för hjälp med hur du ska gå tillväga. Jag hade dock pratat med arbetsgivaren först för att försöka lösa uppsägningslönen det på den vägen först, eftersom det är dyrt att tvista i domstol.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Du är välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline om du har fler frågor.

Med vänliga hälsningar,

Emma NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000