Har jag rätt till sjukpenning även om jag endast är timanställd?

2021-05-05 i Försäkringskassan
FRÅGA
Hej. En fråga angående försäkringskassan. Jag har varit sjukskriven för en nackskada sedan mitten av januari men jag får ingen sjukpenning av FK. De anser att jag är arbetslös eftersom jag har en timanställning och därför inte har rätt till ersättning. Jag har själv valt denna anställningsform och jag har de senaste 6 åren jobbat ca 70%. Hade jag haft en fast anställning hade jag fått ersättning i åtminstone 180 dagar. Se; Rehabiliteringskedjan (forsakringskassan.se) Dom har inga synpunkter på att jag inte kan utföra mitt nuvarande jobb (busschaufför) men anser att jag kan ta ett annat jobb. Vilket varken läkaren eller jag anser att jag kan.Så frågan är: Har FK rätt att anse mig som arbetslös trots att jag har anställningskontrakt och en arbetshistorik som timanställd sedan 6 år.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Det du beskriver är tyvärr vad som gäller enligt gällande rätt. Om du hade haft en anställning (inte timanställning), hade du under första 90 dagarna haft rätt till sjukpenning om du inte kan utföra ditt vanliga arbete (eller annat tillfälligt arbete hos arbetsgivaren). Nästkommande 90 dagar hade du haft rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete alls hos din arbetsgivare. Efter 180 dagar hade du haft rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete på den vanliga arbetsmarknaden. Precis som du själv hänvisar till är detta vad som brukar benämnas rehabiliteringskedjan.

Är man däremot timanställd utan några inbokade pass nekas man i regel sjukpenning. Problemet uppstår eftersom Försäkringskassan betraktar dig som timanställd, utan inbokade pass, som arbetslös från första sjukdagen. Det innebär att din arbetsförmåga prövas mot "normalt förekommande arbeten", dvs. alla arbeten på hela arbetsmarknaden. Tyvärr spelar det inte någon roll att du och din läkare tycker annorlunda.

Det beskrivna är något som har uppmärksammats i bland annat statliga utredningar. I kommittéutredningen En sjukförsäkring anpassad efter individen (SOU 2020:26). I utredningen föreslogs bland annat att en försäkrad som är behovsanställd ska få sin arbetsförmåga bedömd mot behovsanställningen om det kan antas att hen skulle ha arbetat om hen inte hade varit sjuk. Det föreslogs i utredningen att bedömningen av arbetsförmågan mot behovsanställningen ska göras till den dag då den försäkrade haft nedsatt arbetsförmåga i 90 dagar. Det föreslagna skyddet är således inte lika starkt som för den som har en fast anställning, däremot starkare än vad det är i nuläget.

Tyvärr har det som föreslogs i ovan nämnda utredning (överlämnades till regeringen den 29 april 2020) ännu ej utmynnat i någon förändring av regelverket. Därför gäller fortfarande det inledningsvis beskrivna; som timanställd räknas du som arbetslös sett till att det inte finns något inplanerat arbete. Även om du varit timanställd de senaste sex åren.

Om något är oklart eller du behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig för ett kostnadsförslag. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäkringskassan (221)
2021-09-30 Bostadsbidrag om man är gift men särbo?
2021-09-29 Kan ägande av andel i bostadsrätt påverka bostadsbidraget
2021-09-20 Vad krävs för att man ska ha rätt till en studietids-SGI?
2021-08-24 Skydda SGI vid arbetslöshet och graviditet

Alla besvarade frågor (96356)