Har jag rätt till radering av mina personuppgifter?

2021-02-19 i PUL/GDPR
FRÅGA
Hej! Mina personuppgifter finns lagrade hos ett företags i en databas och jag vill inte det längre, vad har jag för rättigheter att göra något åt det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I dataskyddsförordningen (GDPR) återfinns ett skydd för privatpersoner avseende behandling av deras personuppgifter vilket framgår av art. 1 GDPR. I art. 17 GDPR fastställs rätten till radering, vilken innebär att en privatperson har rätt att utan dröjsmål få sina personuppgifter raderade. Den personuppgiftsansvarige är skyldig att radera personuppgifterna i följande fall:

a) Om de inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlades in för.

b) Om privatpersonen återkallar det samtycke på vilken personuppgiftsbehandlingen grundar sig och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

c) Den registrerade invänder mot behandlingen och den grundar sig på den personuppgiftsansvariges berättigade intressen och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller den registrerade invänder mot personuppgiftsbehandling som sker för direktmarknadsföring.

d) Personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt.

e) Personuppgifterna måste raderas för att fylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.

f) Personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster till barn, exempelvis vid fall då barn har skapat en profil i ett socialt nätverk.

Det finns dock ett antal undantag från rätten till radering, vilket anges i art. 17.3. Där anges att rätten till radering inte föreligger vid fall då personuppgifterna krävs för att kunna utöva rätt till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av personuppgiftsansvarige, för skäl som rör ett viktigt allmänt intresse på folkhälsoområdet, för arkivändamål av allmänt intresse, för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål. Slutligen föreligger rätten till radering inte när personuppgifterna behövs för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Vanessa Hannah
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom PUL/GDPR (219)
2021-10-25 Är det tillåtet att montera en dashcam i sin bil?
2021-10-14 Får man sätta upp en kamera i lägenheten på ett äldreboende?
2021-10-11 Får MrKoll spara uppgifter i 20 år?
2021-09-24 Får en bostadsrättsförening fota registreringsskyltar som parkerar på deras parkeringsplatser?

Alla besvarade frågor (96583)