Har jag rätt till en kopia av ett inspelat samtal?

2021-07-04 i PUL/GDPR
FRÅGA
Om en person har spelat in ett samtal med mig som jag har gått med på. Får den personen sedan neka mig tillträde av den inspelningen? Jag har alltså bett om att få inspelningen skickad på fil och personen vägrar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Muntligt avtal

Det framgår inte av ditt brev varför ni spelade in samtalet. Endast att du gått med på inspelningen Därför redogör jag för olika situationer som kan vara tänkbara.

Om du exempelvis har köpt någonting av en telefonförsäljare, eller deltagit i en arbetsintervju och därmed ingått ett muntligt avtal har du rätt att kräva ut den information och inspelning av samtalet som företaget har registrerat, se artikel 13 dataskyddsförordningen. Detta kräver att du gör en skriftlig begärans som visar att du är rätt person som begär ut uppgifterna. I annat fall kan företaget neka dig åtkomst till materialet. Du kan inte heller begära ut filen flera gånger under en kort tid.

Upphovsrätt

Gäller samtalet en diskussion, ett framförande eller ett samtal ska det anses vara ett verk i upphovsrättslig bemärkelse, se 1 kap 1 § upphovsrättslagen. Då har du upphovsrätt till samtalet. I ditt brev skriver du att du gått med på inspelningen. Som upphovsman kan du överlåta din ekonomiska upphovsrätt enligt 3 kap 27 § upphovsrättslagen, däremot kommer du alltid ha kvar din ideella rätt till verket (Samtalet), se 1 kap 3 § upphovsrättslagen. Det innebär att du alltid ska namnges vid framställning av samtalet.

Du har även i det här fallet rätt till ljudupptagningen enligt 5 kap 45 § upphovsrätten, däremot äger du inte rätten att sprida samtalet.

Konsekvenser

Oavsett om samtalet gäller någon form av köpeavtal, eller anställningsintervju har du rätt till materialet. Annars kan du väcka talan om skadestånd i domstol. Detsamma kan gälla om det rör sig om ett konstnärligt verk, beroende på hur överenskommelsen ser ut gällande samtalet.

Sammanfattning

Du har rätt till en kopia av samtalet om det inte inskränker mot lag på det sättet att du begär ut samtalet flera gånger under kort tid, eller om dina personuppgifter inte stämmer med materialet. Beroende på vilken typ av samtal det rör sig om finns det möjligheter att kräva skadestånd i det fall personen vägrar lämna ut samtalet.

Om du vill ha hjälp att kräva ut materialet från personen, är du välkommen att kontakta våra jurister på Lawline. Då kan vi mer noggrant bedöma vad ärendet gäller, och utifrån det hjälpa dig.

Vänligen,

Björn Lotoft
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?