Har jag rätt att kräva att en felaktig offentlig handling gällande mig ändras?

2019-03-19 i PUL/GDPR
FRÅGA
Hejmin fråga gäller offentlig handling. Kan jag som privatperson på något vis kräva att en offentlig handling gällande mig ändras? Det gäller en offentlig handling som HSAN har och som jag anser felaktig och den har språkliga brister som kan missuppfattas samt rena sakfel.Det gör att det ligger en offentlig handling om mig som är fel! Kan jag på något vis kräva att de ändrar den?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt personuppgiftsförordningen (GDPR) har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig ändrade (Artikel 16 GDPR).

Svaret på din fråga är ja, du har rätt att kräva rättelse av de felaktiga uppgifterna.

Jag hoppas du fick svar på din fråga, annars är det bara att återkomma!

Vänligen,

Veronica Borg
Fick du svar på din fråga?