Har jag rätt att jobba när det finns avtal med arbetsgivaren om att jag ska få extrajobba?

Hej!

Jag undrar en sak gällande tjänstledighet. Jag är tjänstledig från min fasta tjänst pga studier. Vid tillfället jag började studera skrev jag ett avtal med min arbetsgivare som säger att jag ska kunna jobba extra i t.ex. sommar. Nu när jag kontaktar min arbetsgivare hävdar de att det inte kommer att finnas tillräckligt med jobb och en annan avdelning hade inte heller någon möjlighet att lösa detta. Hur fungerar det egentligen, har jag inte rätt till att komma tillbaka?

Tack!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tillämpligt lagrum för att besvara din fråga är anställningsskyddslagen (LAS).

Rätt att arbeta?

När du är tjänstledig för studier har du rätt att återgå till arbete om du vill det (10 § lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning). Som utgångspunkt har du därför rätt att arbeta under överenskommen period.

Uppsägning
Eftersom du har fått besked att det inte kommer finnas tillräckligt med jobb verkar det dock föreligga arbetsbrist. Arbetsbrist utgör saklig grund för uppsägning i och för sig (7 § LAS). Det krävs dock också att arbetsgivaren gör en omplaceringsutredning, dvs undersöker om det finns annat arbete hos sig som du kan ta. Det verkar arbetsgivaren ha undersökt och något annat ledigt jobb verkar inte finnas. En omplaceringsutredning har därmed genomförts och det föreligger därmed saklig grund för uppsägning. Arbetsgivaren har därför rätt att säga upp din anställning även fast du är tjänstledig.

Du har dock rätt till uppsägningstid eftersom det verkar som att du har en tillsvidareanställning (11 § LAS). Beroende hur länge du har varit anställd gäller en uppsägningstid om en månad upp till sex månader. Det kan också finnas särskilda bestämmelser i ett eventuellt kollektivavtal som reglerar hur lång uppsägningstid du har. Uppsägningstiden börjar dock löpa från det att du fått besked om att du är uppsagd.

En uppsägning ska dock vara skriftlig (8 § LAS). Det är dock endast en så kallad ordningsföreskrift och gör inte en uppsägning ogiltig men du kan få skadestånd för brott mot LAS (38 § LAS).

Avslutning

Det verkar alltså som att det föreligger arbetsbrist och att det är därför du inte får komma tillbaka och arbeta. Du har alltså ingen rätt att arbeta om det inte finns något arbete att erbjuda dig. Eftersom det föreligger saklig grund för uppsägning får arbetsgivaren säga upp dig även om du är tjänstledig. Det verkar dock endast som att arbetsgivaren har meddelat dig att du inte får komma tillbaka varför de bryter mot ordningsföreskriften i 8 § LAS. Du kan därmed få rätt till skadestånd enligt 38 § LAS.

Hoppas du har fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Emma NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”