Har en köpare rätt till ersättning för avlivandet av en katt utan att först ha kontaktat säljaren?

2021-01-31 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Om man säljer en billig katt som visar sej ha ett dolt fel o får avlivas. Är säljaren skyldig att betala dyra veterinärkostnad även om köparen inte hört av sej till säljaren. Katten såldes utan besiktning för det ville dom själva fixa
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om säljaren är en privatperson så är köplagen (KöpL) tillämplig. Om säljaren istället är en näringsidkare (företag) är konsumentköplagen (KKL) tillämplig.

Vem bär ansvaret enligt köplagen?

En katt anses som lös egendom enligt lagtexten. Om katten borde kunnat antas vara frisk vid köpet så räknas den som felaktig om den behövde avlivas på grund av sjukdom eller skada (17-19 §§ KöpL). Du skriver själv att felet med katten var dolt, vilket innebär att det inte skulle gått att upptäcka även om köparen uppfyllde sin undersökningsplikt (20 § KöpL). Undersökningsplikten vid köp av en katt kan inte anses vara särskilt långtgående, så om felet inte var väldigt uppenbart har du troligtvis rätt i att det räknas som dolt. Ansvaret för felet ligger i så fall på säljaren.

Vem bär ansvaret enligt konsumentköplagen?

Om katten är köpt av en näringsidkare finns ingen undersökningsplikt. Felet ska i varje fall anses vara dolt och ansvaret ligga på säljaren om det fanns redan innan köpet (17-20 §§ KKL).

har köparen uppfyllt sitt ansvar för rätt till påföljder?

För att en säljare ska kunna åtgärda ett fel krävs att köparen reklamerar inom skälig tid (32 § KöpL). Vid konsumentköp räknas reklamation som sker inom 3 månader efter köpet alltid vara inom skälig tid (23 § KKL).

I din situation är ansvaret för felet troligtvis något som vilar på säljaren. Vad det innebär är att köparen har rätt att kräva påföljder. I första hand ska säljaren få en chans att företa avhjälpande (att fixa felet om möjligt) eller omleverans (34 § KöpL & 27 § KKL). Om katten var så pass sjuk att den behövde avlivas är avhjälpande förmodligen inte relevant, och omleverans är omöjligt eftersom katten är en unik vara.

I andra hand blir prisavdrag eller hävning påföljden som vidtas. Prisavdrag bör inte heller fungera i fallet, så hävning av köpet blir aktuellt (39 § KöpL & 29 § KKL). Köparen i fallet hade alltså rätt att häva köpet, lämna tillbaka katten och få pengarna tillbaka. Eftersom katten inte kan lämnas tillbaka och detta är på grund av köparens egna handlingar (att de inte kontaktat säljaren innan katten avlivades) har de förverkat sin rätt att häva köpet. Om katten inte alls hade behövt avlivas är det också köparens eget ansvar att de valde att göra detta.

I vissa fall har köparen rätt till skadestånd

Eftersom ingen annan påföljd är möjlig så är det skadestånd som skulle kunna vara aktuellt för att kräva säljaren på pengar (40 § KöpL & 30 § KKL). Här spelar det större roll om säljaren är en näringsidkare eller en privatperson: en näringsidkare har alltid ett mycket större ansvar för sina varor. Om säljaren är näringsidkare och ni är överens om att det var fel i varan så har de vanligtvis rätt till någon form av ekonomisk ersättning. Detta betyder dock inte att säljaren är skyldig att betala samtliga veterinärkostnader. Köparen måste till exempel varit så sparsam som möjligt när hen "åtgärdade" felet - något som är svårt att påstå då katten avlivats utan att först reda ut situationen med säljaren och undersöka möjligheterna till hävning. Om säljaren är en privatperson är ansvaret mindre.

Har köparen rätt till några pengar?

Om säljaren är en näringsidkare har köparen troligtvis rätt till skadestånd i någon utsträckning. Skadeståndet bör i min mening dock inte omfatta alla veterinärkostnader, utan bör kunna sättas ner markant. Eftersom jag inte vet exakt vad som var fel med katten, om avlivande var nödvändigt eller ej och om veterinärkostnaderna var skäliga kan jag inte göra en exakt bedömning av hur stort skadeståndet bör vara.

Om säljaren istället är en privatperson blir det mer av en bevisfråga. Om denne kan bevisa att felet beror på säljaren (vilket jämförelsevis inte behöver göras inom skälig reklamationstid för konsumentköp) och att kostnaderna var nödvändiga kan de ha rätt till skadestånd. Det är tveksamt om köparen kan anses ha reklamerat inom skälig tid här, eftersom de redan tagit beslutet att avliva katten. Även här är det dock svårt att göra en exakt bedömning utan mer information.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (914)
2021-10-12 Har jag rätt att ångra mitt köp?
2021-09-30 Marknadsvärde för möbler
2021-09-14 Köp av valp med dolt fel - fråga om säljarens ansvar
2021-09-08 Hur ser avtalsrelationerna ut när man köper en vara av ett företag och faktureras av ett annat, och till vem ska man rikta anspråk om reklamation eller retur?

Alla besvarade frågor (96356)