GDPR vid inspelning av webinarium

2020-05-26 i PUL/GDPR
FRÅGA
Hej. Min förening ska ha ett webinarium och vi skulle vilja spela in det. Finns det något i GDPR eller annan lagstiftning som ställer några särskilda krav på oss? Om vi sen ska publicera det på webben, gäller andra regler då? Spelar det någon roll om den kan ses i ett öppet eller slutet forum?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Straffrättsligt

Huvudregeln ur ett straffrättsligt perspektiv är att det är olagligt att spela in privata samtal om de som deltar i samtalet är omedveta om att inspelningen sker, och den som spelar in inte själv deltar i samtalet. Det är därför att anse fullt tillåtet att spela in samtal som du själv deltar i, och då krävs det inte att den personen du delar samtalet med är medveten om att samtalet spelas in (förutsatt att den som spelar in själv deltar i dialogen. Detta följer av 4 kap. 9 a § BrB.

Skydd för personuppgifter (GDPR)

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter vid behandling av personuppgifter. GDPR är aktuell inom all slags verksamhet och gäller alla oavsett vem som utför personuppgiftsbehandlingen. Därför gäller GDPR för föreningar, företag, organisationer, privatpersoner och myndigheter. Det föreligger dock undantag bland annat för privatpersoners egna privata behandling av personuppgifter. Det gäller inte heller då någon behandlar personuppgifter i sammanhanget av utövandet av sin yttrande- eller informationsfrihet.

Sammanfattande råd:

Enligt GDPR behöver du inte inhämta något skriftligt samtycke om inspelningen av webinariet sker för din egna privata behandling. Dessutom är ditt syfte - av det jag kan utläsa från frågan - inte att samla in eller behandla personuppgifter. Gällande publicering bör du informera i förhand om att det kommer att spelas in och publiceras.

Vänligen,

Andrea Vrcic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom PUL/GDPR (200)
2021-04-30 Kan en kund begära ut inspelat telefonsamtal vid kontakt med kundtjänst?
2021-04-01 Granska hållbarhetsreklam och publicera skärmdumpar i sociala medier, är det tillåtet?
2021-03-31 Personuppgifter GDPR
2021-03-31 Vad för information får finnas på nätet?

Alla besvarade frågor (92043)